Info Burgers » Nieuws » Energie Expertise in Noord Nederland

Energie Expertise in Noord Nederland

30 jan. 2014

In het kader van de ontwikkeling van een Benelux Energie Expertise Netwerk is op donderdag 30 januari een delegatie van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie op werkbezoek geweest in Groningen, om meer te weten te komen over energie in Noord Nederland. Sinds het opstarten ervan eind 2013, heeft dit netwerk als doel het verzamelen en verspreiden van kennis en expertise op het gebied van de energietransitie, zodat kennis wordt vergaard en onderzoek niet dubbelop gebeurt.

Er heeft overleg plaatsgevonden met de directeur van Energy Academy Europe, Bert Wiersema. Energy Academy is een centrum van expertise, onderzoek en onderwijs, gelegen in Groningen. Het gesprek ging over internationale samenwerkingen, over innovatie en over onderzoek. Vervolgens vond een ontmoeting plaats met Paulien Kooistra van stichting Energy Valley. Energy Valley is een regionale organisatie die economische groei in de energiesector stimuleert binnen een netwerk van publieke en private partijen in Noord Nederland. Tijdens deze verschillende ontmoetingen kwamenallerlei thema’s aan bod, van de rol van gas binnen de energietransitie tot de nieuwste energiebesparende technologieën. Verder heeft de delegatie van het Secretariaat-Generaal van de Benelux kunnen deelnemen aan een conferentie over de toekomst van energie in Europa, georganiseerd door de Europese Commissie.   De voorstellen voor het ontwikkelen van een Benelux Expertise Netwerk werden goed onthaald en tijdens de gesprekken werd duidelijk hoe veel kennis en expertise op het gebied van energie er ondertussen in Noord Nederland verzameld is, en dat er behoefte is aan meer grensoverschrijdende samenwerking tussen kennisinstituten.