Info Burgers » Nieuws » Energieagentschap van NRW zet Benelux-landen in de kijker

Energieagentschap van NRW zet Benelux-landen in de kijker

16 mei. 2017

Noordrijn-Westfalen is hét energie bondsland van Duitsland, zeker als je kijkt naar het aantal dienstverleners en maakindustrie dat zich concentreert in dit buurland van de Benelux. De ondernemers uit NRW kijken graag over de grens.

Van China tot Latijns-Amerika is men met energiemissies onderweg. Toch weet men ook in Duitsland dat de Benelux-landen op het vlak van energie belangrijke partners zijn. Zowel wat betreft de export van diensten en goederen, alsook in het innoveren en maken van afspraken over toekomst van hernieuwbare energie.

Op de ´Jahrestagung´ van het NRW Energieagentschap, werd dan ook een groot deel van de middagvergadering gewijd aan een panelgesprek over de Benelux-landen als markt voor Duitse energieondernemers. Vertegenwoordigers van het Secretariaat-Generaal van de Benelux namen hieraan actief deel. Eén van de conclusies is dat het voor ondernemers uit NRW van groot belang is om met de juiste partners samen de markt te verkennen en eventueel te betreden.

De samenwerking tussen het NRW Energieagentschap en het BEN!EX netwerk kan hierin een belangrijke rol spelen. De suggestie werd dan ook gedaan  om in de nabije toekomst  een 'energiebezoek' aan de Benelux te organiseren.