Info Burgers » Nieuws » Energieministers willen eenmaking electriciteitsmarkt verdiepen

Energieministers willen eenmaking electriciteitsmarkt verdiepen

07 jun. 2013

Op 7 juni 2013 ondertekenden te Luxemburg de Energieministers van België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland een politieke verklaring waarmee ze hun samenwerking rond een ééngemaakte elektriciteitsmarkt willen versterken. Dit in aanwezigheid van de Europees Commissaris G. Oettinger.

Sinds 2005 werken deze landen onder impuls van de Benelux samen in het zogenaamde Pentalateraal Energieforum ( Oostenrijk trad toe in 2011 en Zwitserland werd waarnemer). Door het realiseren van een groothandelsmarkt, resulteerde deze samenwerking in een toegenomen leveringzekerheid en efficiënter gebruik van elektriciteit over de grenzen heen.

De ministers gaan nu een stap verder om deze regionale elektriciteitsmarkt te verdiepen door:

innovatief gebruik te maken van slimme technologie om meer elektriciteit tussen de landen te verhandelen tegen competitievere prijzen de energie-infrastructuur beter op mekaar aan te sluiten over de grenzen heen Tenslotte gaan de politiek verantwoordelijken zich met deze verklaring meer inzetten voor de vergroening van de energie. Ze gaan hiervoor een gemeenschappelijke visie ontwikkelen over hoe ze duurzame energie kunnen integreren binnen de bestaande ééngemaakte markt. Hierbij staan betaalbare prijzen voor de consument voorop.

‘Het Secretariaat-Generaal van de Benelux-Unie treedt op als permanent secretariaat van het Pentalateraal Energieforum en staat in voor de governance van de besluitvormingsprocessen’.

    >>> de politieke verklaring.  

Voor deze gelegenheid publiceerde het Secretariaat generaal   een speciale editie van de newsletter,   volledig gewijd aan de Benelux- energiesamenwerking. Newsletter