Info Burgers » Nieuws » EU-landen willen zich aansluiten bij Benelux-fietsverklaring

EU-landen willen zich aansluiten bij Benelux-fietsverklaring

03 jun. 2021

Op Wereldfietsdag maakte tijdens de Europese Transportraad de Belgische minister van Mobiliteit Georges Gilkinet bekend een bijeenkomst te hebben georganiseerd met verschillende EU-lidstaten die zich willen aansluiten bij de Benelux-verklaring ten gunste van een ambitieus Europees fietsbeleid. “Om zijn steun te betuigen aan de ontwikkeling van dit Europese fietsbeleid in de mobiliteit van morgen, wilde Denemarken zich op donderdag 3 juni 2021 aansluiten bij de Benelux-verklaring van 2020. Ierland en Oostenrijk hebben ook belangstelling getoond om toe te treden tot de pro-fietscoalitie van de EU. Met deze akte verzoeken Denemarken en de andere ondertekenende landen de Europese Commissie om haar mobiliteitsstrategie te versterken door specifieke doelstellingen ten gunste van de fiets op te nemen” aldus een communiqué van minister Gilkinet. 

Op 14 juli 2020 overhandigden de Benelux-Transportministers, aan Eurocommissaris Frans Timmermans, een politiek verklaring waarmee ze hun steun voor en het vertrouwen in het gebruik van de fiets in de Benelux uitspraken. De ministers hadden de Europese Commissie en de andere EU-lidstaten uitgenodigd het fietsgebruik ook in EU-verband te bevorderen. Het fietsgebruik wordt door allen aanzien als een verbindend en positief thema binnen de Benelux, zeker in de huidige gezondheidscrisis en tijdens de herstelperiode na corona. Denemarken sluit zich nu aan bij deze Benelux-visie. 

Volgens de Benelux-verklaring is de verschuiving naar duurzame en slimme mobiliteit één van de belangrijkste elementen van de Europese Green Deal en de klimaatneutraliteitsdoelstelling daarvan. Bovendien draagt de fiets bij aan de inspanningen om de verontreiniging terug te dringen en dat is goed nieuws voor de volksgezondheid. De verklaring wees er ook op dat fietsen jaarlijks wereldwijd 150 miljard euro oplevert, waaronder 44 miljard euro in verband met fietstoerisme, en dat het banen oplevert. Ook wordt benadrukt dat vervoer de enige sector is waar de uitstoot nog toeneemt en dat de helft van alle autoritten in Europa minder dan 5 km zijn. 

Sinds de Benelux-verklaring wordt er door de drie landen en NRW vormgegeven aan een ‘grensoverschrijdende roadmap’ met daarin concrete plannen en projecten om het fietsgebruik in de regio te stimuleren.