Info Burgers » Nieuws » Euro Contrôle Route faciliteert implementatie EU-wetgeving in transportsector

Euro Contrôle Route faciliteert implementatie EU-wetgeving in transportsector

30 mei. 2012

Op 30 mei vond op het Secretariaat- Generaal van de Benelux een seminar plaats rond de implementatie van de nieuwe EU-wetgeving rond toegang tot de het beroep van transporteur en de transportmarkt. Vertegenwoordigers uit de 27 lidstaten en Zwitserland namen hieraan deel.

De implementatie van deze EU-regelgeving is belangrijk omdat ze de professionaliteit in de transportsector verhoogt door o.a. het uitwisselen van zware overtredingen tussen de lidstaten. Een gecoördineerde aanpak dringt zich dan ook op.   ECR  (Euro Contrôle Route) bracht als stakeholder  alle betrokken partijen (licentie autoriteiten, handhavers en beleidsmakers, vertegenwoordigers van de industrie en chauffeurs) rond de tafel om de pijnpunten ervan door te nemen, best practices door te geven en een eenduidig signaal naar de  Europese Commissie te geven dat verdere coördinatie bij de afstemming van deze EU-regels van vitaal belang is.

De Benelux heeft al langer ervaring met implementatie van wetgeving tussen landen. In zijn openingstoespraak verwees de heer de Muyser, adjunct-secretaris- generaal van de Benelux, dan ook naar de rol van het samenwerkingsverband als labo voor de EU.

De pioniersrol van de Benelux in dit dossier werd ook door de vertegenwoordiger van het directoraat-generaal  transport van de Europese Commissie  (DG-MOVE) als voorbeeld aangehaald. Deelnemers aan de vergadering