Info Burgers » Nieuws » Euro Contrôle Route: TRACE-project van start

Euro Contrôle Route: TRACE-project van start

09 aug. 2010

Het TRACE-project (Transport Regulators Align Control Enforcement) is officieel van start gegaan. TRACE wordt gefinancierd door de Europese Commissie en staat onder leiding van de VOSA (Vehicle and Operator Services Agency, Verenigd Koninkrijk). Euro Contrôle Route (ECR) en CORTE zijn de voornaamste projectpartners. TISPOL (European Traffic Police Network) vervult een adviserende rol.

Met dit project wordt gestreefd naar een geharmoniseerd opleidingskader voor een betere handhaving van de rijtijdenwetgeving. Het is de bedoeling om geharmoniseerde opleidingen op te zetten voor agenten die toezien op de naleving van de regels voor het wegvervoer in Europa.

Tijdens dit tweejarige project zal ECR niet alleen het huidige opleidingsaanbod in de lidstaten in kaart brengen, maar ook aanbevelingen formuleren, de uiteindelijke opleidingsformule doorlichten en de benodigde docentencursussen aanleveren.

Euro Contrôle Route is een samenwerkingsverband tussen de diensten voor wegcontrole die samen streven naar veiligheid op de weg en eerlijke concurrentie. ECR, gegroeid uit een Benelux-werkgroep,  telt nu 14 lidstaten.

http://www.euro-controle-route.eu