Info Burgers » Nieuws » European Cyclists’ Federation en Benelux/NRW Werkgroep Fiets komen samen tot vruchtbare ideeën om het fietsgebruik nog verder te stimuleren

European Cyclists’ Federation en Benelux/NRW Werkgroep Fiets komen samen tot vruchtbare ideeën om het fietsgebruik nog verder te stimuleren

05 mei. 2022

Nu het woon-werk weer opstart, neemt de drukte in de stad toe. De toename in het autogebruik zorgt voor drukte op de wegen met files en luchtverontreiniging tot gevolg. Om deze problematiek het hoofd te bieden kwam gisteren de Benelux-Noordrijn-Westfalen Fietswerkgroep bijeen waar gastspreker Philip Amaral van de European Cyclists’ Federation (ECF) sprak over hun visie voor 2030. 

De prioriteiten voor de toekomst liggen volgens de ECF in het uitbreiden van de infrastructuur voor fietsers. Niet alleen moet er meer infrastructuur komen, maar de infrastructuur moet veilig zijn én aangelegd worden naar plaatsen waar reizigers graag naartoe willen. Onderzoek toont aan dat investeren in de infrastructuur leidt tot een toename van het fietsgebruik. Zo heeft de ad hoc opgebouwde fietsinfrastructuur in de eerste maanden van de pandemie geleidt tot een toename van 11 tot 48% in fietsgebruik in Europese steden. 

De input en kennis van de ECF leidt tot een versterking en verdere uitwerking van de roadmap Fiets die wordt ontwikkeld in het kader van de Benelux Fietsverklaring uit 2020. Sinds de Fietsverklaring hebben er veel positieve ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo heeft België tijdens de pandemie het hoogste budget vrijgemaakt voor fietspromotiemaatregelen in de EU – maar liefst €480.760.000 (ECF, Covid-19 measures tracker). 

De roadmap Fiets moet ertoe leiden dat het fietsgebruik de komende jaren nog verder zal toenemen, met positieve gevolgen voor het klimaat en de leefomgeving, maar eveneens de gezondheid van de bevolking. Zo zal er – naast infrastructuur - meer aandacht worden geschonken aan fiets-data, de kosten en baten van het fietsgebruik, het promoten van de fiets, zowel op individueel vlak, als binnen het Europees beleid en de ontwikkelingen van bijvoorbeeld de speedpedelecs en de bakfiets. Later dit jaar zal de roadmap worden gepubliceerd.