Info Burgers » Nieuws » Europees Commissaris Sefcovic licht zijn beleidsplannen toe op het Benelux-secretariaat

Europees Commissaris Sefcovic licht zijn beleidsplannen toe op het Benelux-secretariaat

20 okt. 2015

“Benelux-projecten als motor voor de Europese Energie Unie

Dat is wat de heer Luc Willems, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, meldde in zijn toespraak gericht aan Europees Commissaris Maroš Šefčovič. De vicevoorzitter van de Europese Commissie was aanwezig op het Secretariaat-Generaal van de Benelux om met Belgische stakeholders van gedachten te wisselen over de ambitieuze plannen van de Commissie voor een Energie Unie.

De heer Willems informeerde de EU Commissaris dat het Secretariaat-Generaal van de Benelux al 10 jaar lang de Benelux-landen, Frankrijk en Duitsland helpt om hun elektriciteitsmarkten beter te integreren in het Pentalaterale Energieforum. Deze samenwerking heeft geleid tot een betere marktwerking en de versterking van de elektriciteitsverbindingen tussen de landen. “Samen willen we een regionale samenwerking vormen die actief en op politiek niveau uw projecten voor de Energie Unie ondersteunt” zei Luc Willems.

Ook verwees hij naar andere energieprojecten binnen de Benelux-samenwerking.  Zoals het gisteren ondertekende akkoord om in de Benelux infrastructuur te voorzien voor elektrische wagens en andere alternatieve brandstoffen, de ontwikkeling van een elektriciteitsnet met de windmolenparken in de Noordzee en het Benelux-Expertisenetwerk (BEN!EX) waar overheden en kennisinstellingen kennis delen over energietransitie en gezamenlijke projecten opstarten. “ Wij hopen met u en uw medewerkers de volgende jaren deze projecten verder operationeel te maken en zo onze steun te geven aan de Energie Unie” sloot Willems  af.

De vicevoorzitter van de Europese Commissie onderstreepte het belang van regionale samenwerking om te komen tot een Energie Unie en de voorbeeldrol die Benelux hierbij speelt. " Ik bevestig het succes van Penta en het belang ik hecht aan NSCOGI" zei Sefkovic.

Eerder op de dag nam de Europese Commissaris deel aan de Benelux Week van de Energie door samen met Belgisch energieminister Marghem en Nederlandse en Luxemburgse collega’s een werkbezoek te brengen aan de waterkrachtcentrale van Coo.