Info Burgers » Nieuws » Europees commissaris Vytenis Andriukaitis enthousiast over Benelux-rapport grensoverschrijdende patiëntenstromen

Europees commissaris Vytenis Andriukaitis enthousiast over Benelux-rapport grensoverschrijdende patiëntenstromen

24 okt. 2016

Tijdens een internationale conferentie over de grensoverschrijdende EU-gezondheidsrichtlijn benadrukte de Europese Commissaris voor Gezondheid, Vytenis Andriukaitis, in zijn keynote toespraak het belang van het Benelux-rapport over grensoverschrijdende patiëntenstromen. 

“Graag zou ik willen eindigen met het zeer goede initiatief dat als een uitstekend model voor anderen kan dienen ”, verklaarde de eurocommissaris Andriukaitis tijdens deze conferentie waar de toepassing van de EU-Richtlijn over patiëntenrechten in grensoverschrijdende gezondheidszorg centraal stond. Hij verwees daarbij naar het Benelux-rapport patiëntenstromen dat hem onlangs werd overgemaakt door de Luxemburgse minister van Volksgezondheid, Lydia Mutsch. 

“Ik verwelkom enorm dit initiatief wat op een coherente wijze de grensoverschrijdende bewegingen van patiënten tussen de drie Benelux-landen illustreert en een concreet bewijs levert dat de EU-richtlijn een echte toegevoegde waarde biedt voor patiënten”, aldus de EU-commissaris.

Vertegenwordigers van het Luxemburgs Voorzitterschap van de Benelux en het Benelux-secretariaat presenteerden dit rapport tijdens de conferentie.