Info Burgers » Nieuws » Europese Commissie zoekt samen met Benelux naar oplossingen voor knelpunten aan de grens

Europese Commissie zoekt samen met Benelux naar oplossingen voor knelpunten aan de grens

08 nov. 2017

Mevrouw Nathalie Verschelde (Directoraat-Generaal Regio van de Europese Commissie) gaf een toelichting op het Benelux-Secretariaat-Generaal over het recente initiatief van de Europese Commissie om groei en cohesie in de grensgebieden van de EU te stimuleren. 

De Benelux-samenwerking werkt al vele jaren grensoverschrijdend samen en is dan ook voor sommige Europese grensgebieden een voorbeeld in het aanpakken van grensoverschrijdende uitdagingen.  Het was het dan ook interessant om met de Europese Commissie goede praktijken uit te wisselen van Benelux-ervaringen en de vervolgstappen die de EU aan dit initiatief wenst te geven. 

De  EU meldde o.a. dat in de grensregio’s, door verschillende regelgevingen,  het moeilijk is om grensoverschrijdende afspraken te maken en deze vaak een kost hebben. Het Benelux-secretariaat heeft hier echter ervaring mee omdat Benelux beschikt over eigen juridische middelen die zulke problemen kunnen oplossen. Ook sprak de EC  over het ondersteunen van grensoverschrijdende tewerkstelling, waarrond de Benelux momenteel kennis opbouwt met niveau-erkenning van diploma’s en erkenning van beroepskwalificaties. Kennis die kan gedeeld worden met Europa. 

De heer Thomas Antoine, secretaris-generaal,  gaf tijdens de informatiebijeenkomst aan dat de Benelux actief ondersteuning zal leveren bij de opvolging van dit Europese initiatief.