Info Burgers » Nieuws » Europese primeur: Benelux-vormingssessie internetrecherche en terrorisme.

Europese primeur: Benelux-vormingssessie internetrecherche en terrorisme.

03 dec. 2007

Van 26 tot 30 november 2007 organiseerden de Belgische Federale Politie (meer specifiek de centrale dienst terrorisme en de Federal Computer Crime Unit) samen met het Secretariaat-Generaal Benelux, op vraag van de ministers van Justitie en Binnenlandse zaken, een opleiding internetrecherche inzake radicalisme, extremisme en terrorisme. Deze opleiding vond plaats in het gebouw van het Benelux-secretariaat te Brussel.

 

Samen sterk

 

Naast de Benelux politie- én inlichtingendiensten namen ook internationale partners uit Marokko, Canada en vertegenwoordigers van het federaal parket, Eurojust, Europol en de FBI deel aan deze vorming. In totaal 50 personen.     De deelnemers aan de opleiding

 

Met deze praktische trainingssessie werden twee doelen nagestreefd:

 

De individuele vaardigheden en kennis van de leden van deze hooggespecialiseerde diensten verfijnen door middel van concrete oefeningen op de computer. Dit om het Internet nog doeltreffender te kunnen surveilleren op diverse vormen van misbruik voor terroristische of extreem radicale doeleinden. De collectieve samenwerking op dit gebied tussen politie- én inlichtingendiensten van binnen- en buitenland versterken.

 

Voorloper in Europa   Veiligheid is in het overleg tussen de drie Benelux-partnerlanden een zeer belangrijk aandachtspunt. Sinds 2004 werd dit met een Benelux-verdrag over grensoverschrijdende politioneel optreden verder geïntensifieerd. Hierdoor ontstond een aangescherpte samenwerking tussen de drie landen om maximaal zorg te dragen voor de veiligheid van de bevolking.

 

De landen zijn zich ervan bewust dat ook in domeinen zoals ‘terrorisme en internet’ een gezamenlijke internationale aanpak onontbeerlijk is. Het internet speelt een steeds prominentere rol, over de grenzen heen, als middel voor communicatie en propaganda van allerlei radicale of terroristische groeperingen.     Zicht op een werksessie

 

Door het organiseren van een trainingssessie over dit onderwerp geven de Benelux-partners nu reeds uitvoering aan een voorstel van de Europese Raad dat als doel heeft het Europese kaderbesluit in de strijd tegen terrorisme aan te passen aan nieuwe realiteiten. In dit Europees voorstel vraagt men immers dat de gespecialiseerde eenheden van de lidstaten werkzaam in het domein ‘terrorisme en internet’ hun expertise moeten versterken doormiddel van o.a. een adequate vorming.