Info Burgers » Nieuws » Expertenseminar over het functioneren van gemeenten in de Benelux, Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts

Expertenseminar over het functioneren van gemeenten in de Benelux, Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts

06 mei. 2014

Op maandag 5 mei organiseerde de minister-president en minister van lokale besturen van de Duitstalige Gemeenschap van België, Karl-Heinz Lambertz, met de steun van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie, een seminar over het functioneren van gemeenten in de Benelux, Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts.

 Het seminar bracht experten uit de verschillende landen samen om  hun ervaringen met elkaar te delen.

 Tijdens de besprekingen stonden twee thema’s centraal staan: de ervaringen rond burgerparticipatie in steden/gemeenten en de samenwerking tussen de steden/gemeenten onderling als grensoverschrijdend.

 Dit seminar  is het vertrekpunt van een samenwerking ten voordele van de burgers, waarvan het doel het opstellen is van een inventaris van ‘goede praktijken’ die inspirerend kan werken en een hulp kan betekenen voor de werkzaamheden van lokale besturen in de Benelux, Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts.

 De samenwerking tussen lokale overheden is een van de hoofdthema’s van het Benelux-samenwerkingsverband, dat sinds 2008 op dit terrein actief is via zijn Urbiscoop-project. Er werden reeds verscheiden resultaten geboekt in dit kader, zoals rond intra-Europese migratie en het verhogen van energie efficiëntie.