Info Burgers » Nieuws » Expertmeeting cybercrime over phishing

Expertmeeting cybercrime over phishing

29 mrt. 2022

Op 29 maart vond bij het Benelux-secretariaat de eerste expertmeeting Cyber rond de thematiek van het fenomeen ‘phishing’ plaats tussen de Benelux-landen en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW).

Rond dit thema hebben de deelnemers van de vier landen kennis gemaakt, hun organisatie en stand van zaken in de aanpak toegelicht en stil gestaan bij de uitdagingen die zich stellen in de aanpak van het fenomeen. De deelnemers ervaarden de kennismaking als leerrijk en kwamen tot de conclusie dat de uitdagingen gelijklopend zijn doch de aanpak niettemin verschilt.

Een eerste conclusie is dat er zeker opportuniteiten liggen qua samenwerking die ons moeten toelaten elkaar te versterken in de werking.

Op 2 juni vindt de tweede expertmeeting plaats waarop concreet de pistes van samenwerking worden geïdentificeerd en opgestart.