Info Burgers » Nieuws » Experts uit de drie Benelux-landen, Frankrijk en Duitsland buigen zich over de huidige en toekomstige uitdagingen in verband met de uitoefening van de jacht

Experts uit de drie Benelux-landen, Frankrijk en Duitsland buigen zich over de huidige en toekomstige uitdagingen in verband met de uitoefening van de jacht

13 dec. 2022

Op dinsdag 13 december hebben regeringsexperts inzake jacht online overleg gepleegd. Dit overleg kwam er om gevolg te geven aan een eerder verzoek van het Franse Bureau voor Biodiversiteit aan het Benelux Secretariaat-Generaal om een overleg te organiseren, verruimd met de aangrenzende Duitse deelstaten van de Benelux (Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Nedersaksen en Saarland) over de jacht op het Benelux-grondgebied en dat van de Grande Région, onder meer over de thema's jachtexamens, bejaagbare soorten of nog veiligheidsaspecten. 

Het  vernieuwde Benelux Unieverdrag van 2012, ondertekend door de regeringen van de drie Benelux-landen, spoort immers aan tot het versterken van de samenwerking tussen de Benelux-landen en hun buurlanden, zowel op centraal als op decentraal niveau. Ter gelegenheid van de Top van de premiers van de drie Benelux-landen die is gehouden op 28 november heeft Xavier Bettel onderstreept dat synergie met de naburige regio's een essentieel instrument is, zoals reeds in de prioriteiten van het Luxemburgse voorzitterschap is aangegeven. 

Onder de genoemde uitdagingen worden sommige door de verschillende samenwerkingspartners gedeeld. Het gaat bijvoorbeeld om de overbevolking van grofwildsoorten (zoals het everzwijn), gezondheidsaspecten (zoals Afrikaanse varkenspest en vogelgriep) of nog de beeldvorming rond de uitoefening van de jacht bij de publieke opinie.