Info Burgers » Nieuws » Feestelijk tintje bij presentatie Benelux-jaarplan 2024

Feestelijk tintje bij presentatie Benelux-jaarplan 2024

24 jan. 2024

Bij de officiële opening van het Belgische Benelux-voorzitterschap door mevrouw Theodora Gentzis, voorzitter directiecomité FOD Buitenlandse Zaken, presenteerde Frans Weekers, secretaris-generaal van de Benelux, het Jaarplan 2024. Het plan belicht gezamenlijke initiatieven tussen België, Nederland en Luxemburg voor het komende jaar, met een focus op veiligheid, economische groei, duurzaamheid en grensoverschrijdende samenwerking.

Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in de eerste helft van 2024 valt prachtig samen met het Belgische voorzitterschap van het Benelux-Comité van Ministers gedurende het hele jaar. Dit biedt een unieke kans om de Benelux- en Europese agenda’s op elkaar af te stemmen en te versterken waar mogelijk.

In 2024 zal de Benelux Unie speciale aandacht besteden aan het optimaliseren van de politiesamenwerking en optreden tegen grensoverschrijdende criminaliteit. Er komt een integrale aanpak voor Noordzee-projecten, van omgevingseisen voor windmolenparken tot regulering voor drones.

Opnieuw zullen de drie Benelux-landen hun krachten bundelen om de interne markt te verbeteren, eerlijker te maken en te vergroenen. Het verwijderen van obstakels voor kleine bedrijven, bevordering van grensoverschrijdende detailhandel en aanpak van territoriale leveringsbeperkingen zijn cruciaal om te kunnen floreren. De ontwikkeling van een Benelux-visie op grensoverschrijdende mobiliteit positioneert de regio in Europa als een sterke logistieke speler met modern en multimodaal transport.

Duurzame ontwikkeling en energie krijgen bijzondere aandacht in 2024, waarbij de Benelux de ambitie uitspreekt om een hotspot te worden op het gebied van de waterstofeconomie. Projecten gericht op energietransitie, windenergie, circulaire economie en klimaatbestendigheid versterken deze inzet.

Van sociale fraudebestrijding tot fiscale samenwerking en grensoverschrijdende gezondheidszorg: het jaarplan omvat een reeks initiatieven gericht op intensievere grensoverschrijdende samenwerking. De relaties met naburige regio’s zullen worden verdiept en regionale samenwerkingsverbanden vormt de basis voor gezamenlijke inspanningen op terreinen die er voor burgers en ondernemers toe doen.

Het jaarplan voor 2024 weerspiegelt de voortdurende toewijding van België, Nederland en Luxemburg om hun samenwerking te blijven versterken en gezamenlijke oplossingen te bieden voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Feestelijke bijkomstigheid is dat de Benelux dit jaar haar 80e verjaardag viert, waarbij 5 september, de dag waarop de douane-unie in 1944 in Londen werd opgericht, officieel kan uitgeroepen worden tot Benelux-dag.

Jaarplan 2024