Info Burgers » Nieuws » Fiscale intelligence is de toekomst

Fiscale intelligence is de toekomst

26 mrt. 2015

Op 26 maart kwamen de experts van de Benelux-landen samen, onder voorzitterschap van Jan van Laarhoven, secretaris-generaal van de Benelux Unie, om elkaar te presenteren hoe zij omgaan met intelligence. Het ging daarbij om het verzamelen, verwerken en interpreteren van gegevens, om fiscale fraude en misbruik op te sporen en te voorkomen.

De landen worden geconfronteerd met een toename aan gegevens, ook vanuit het buitenland, en creatieve fraudeurs, die zich economisch proberen te verrijken en op allerlei mogelijke manier proberen uit de handen van de opsporingsdiensten te blijven.

Dit stelt de landen voor de uitdaging om al deze gegevens, ondersteund door nieuwe en vaak geavanceerde technieken en analysemethodes, maar ook de ervaring van de experts op het terrein, om te vormen tot intelligence.

Intelligence kan, op basis van risico-indicatoren en risicoprofielen, naast het aanduiden van verdachte subjecten, tevens een inzicht geven in de werkwijze van de fraudeurs en hun gedrag en kan trends aangeven.

De resultaten van deze analyses kunnen vervolgens het startsein zijn voor verder onderzoek en vervolging. Daarnaast kunnen zij aanleiding geven tot het aanpassen van processen of werkmethodes van de fiscale en financiële diensten om hier vanuit een preventieve invalshoek op in te kunnen spelen.

Het doel van de lidstaten is immers hetzelfde: financiële schade in de landen voorkomen en zo zorgen voor een gezonde economische markt met een level playing field. Intelligence zal daarbij een steeds grotere rol spelen. Het thema zal daarom binnen de Benelux fiscale samenwerking verder uitgediept worden.