Info Burgers » Nieuws » Focus op circulaire economie tijdens het Smart Benelux Business Forum

Focus op circulaire economie tijdens het Smart Benelux Business Forum

07 jun. 2016

De Luxemburgse Kamer van Koophandel organiseerde voor de eerste keer een tweedaags Smart Benelux Business Forum met zijn Benelux-partners. Het doel van dit forum, gehouden onder Luxemburgs Voorzitterschap van de Benelux Unie, was om de  relaties tussen en het netwerk van ondernemingen in de Benelux en die in de Grande Région te versterken.

Deze eerste editie was grotendeels gewijd aan de uitdagingen en kansen van de evolutie naar een circulaire economie.

Een ronde tafel vond plaats met dit onderwerp als thema, belangrijk voor de economie van de Benelux-landen, in het bijzijn van de Luxemburgse minister van Milieu Carole Dieschbourg, de adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser en de ambassadeurs van Nederland, Peter Kok, en van België, Antoine Thomas. Andere deelnemers waren Romain Poulles, voorzitter van de Cluster EcoInnovation, Bernard François, administrateur van Groupe François (België) en Matthieu  Bardout, Lead Consultant Innovation, Circle Economy (Nederland).

"De circulaire economie is echt de vierde industriële revolutie", zei Alain de Muyser. Tijdens de discussie stelde hij drie pistes voor om het stimuleren van circulaire economie te versnellen: het creëren van een expertisenetwerk, het lanceren van een sensibiliseringsweek voor de gehele Benelux, evenals het organiseren van een Benelux-prijs voor circulaire economie.

Binnen Benelux-verband wordt reeds samengewerkt rond circulaire economie. Een eerste project waren de drie conferenties over de rol van milieueducatie in de transitie naar dit nieuwe economisch systeem. Een tweede was de ministeriële ondertekening, in november 2015, van een Benelux-afspraak om oud papier onder bepaalde voorwaarden niet meer te beschouwen als afval maar als grondstof. Vervolgens was er eind 2015 ministerieel overleg tussen de Luxemburgse staatssecretaris Camille Gira, zijn Belgische collega minister M.C. Marghem en de Nederlandse directeur-generaal Milieu en Internationaal C. Kuijpers. Ze drukten hun steun uit om circulaire economie in Benelux-kader verder te stimuleren en het voortouw te nemen in Europees verband. De Luxemburgse staatssecretaris van Duurzame Ontwikkeling en Infrastructuur, Camille Gira, ontving in mei 2016 tijdens een slotconferentie een Benelux-eindrapport over het belang van milieueducatie in de transitie naar een circulaire economie.