Info Burgers » Nieuws » Frankrijk, Duitsland en de drie Benelux-landen werken nauw samen op het vlak van diergezondheid

Frankrijk, Duitsland en de drie Benelux-landen werken nauw samen op het vlak van diergezondheid

07 dec. 2022

Op initiatief van het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux Unie zijn de hoofden van de veterinaire diensten (CVO's) van onze drie landen, van Frankrijk en Duitsland woensdagmiddag bijeengekomen in de marge van een vergadering van de Europese CVO's. 

Frans Weekers, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, begon de vergadering met het benadrukken van de relevantie van deze strategische overleggroep, en wel om de volgende redenen:

  • De vergaderonderwerpen hebben betrekking op de uitvoering van Europese regelgeving (met name de EU-wetgeving inzake diergezondheid en diergeneesmiddelen), hetgeen aansluit bij de algemene wens van de landen om de banden tussen de Benelux en de Europese Unie aan te halen;
  • De samenstelling van de bijeenkomst (5 landen) geeft concrete gestalte aan het deel van het vernieuwde Benelux Unieverdrag van 2012 dat betrekking heeft op de Benelux-samenwerking met andere Europese lidstaten, of deelstaten van deze lidstaten (of regionale samenwerkingsstructuren; naburige bestuursorganen; internationale organisaties/instellingen).

Daarnaast heeft de implementatie en toepassing van Verordening (EU) 2016/429 inzake de Europese diergezondheidswetgeving gevolgen voor eerdere Benelux-overeenkomsten betreffende het grensoverschrijdend verkeer van sommige dieren. De technische onderhandelingen over een aantal bijgewerkte grensoverschrijdende overeenkomsten worden momenteel afgerond en deze overeenkomsten zullen in de loop van 2023 in werking treden. Dit betreft de grensbeweiding van runderen, schapen en geiten, de verplaatsingen van in gevangenschap levende vogels en niet-commerciële paardachtigen.

Ten slotte is nagedacht over het opzetten van gezamenlijke vaccinbanken voor bepaalde dierziekten.