Info Burgers » Nieuws » Frans Weekers: “Benelux wil voorloper en inspiratiebron blijven voor het oplossen van territoriale leveringsbeperkingen”

Economie, territoriale leveringsbeperkingen

Frans Weekers: “Benelux wil voorloper en inspiratiebron blijven voor het oplossen van territoriale leveringsbeperkingen”

25 sep. 2023

Dat zei Frans Weekers, secretaris-generaal van de Benelux, tijdens een rondetafelconferentie over territoriale leveringsbeperkingen (TLB’s). Deze werd georganiseerd door de Nederlandse Economieminister Micky Adriaansens in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de Benelux. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de Europese Commissie en Benelux-overheden schoven mee aan tafel. “Bij gebrek aan en in afwachting van effectieve initiatieven van de Europese commissie, zal de Benelux actief blijven zoeken naar gebieden waar oplossingen voor TLB’s gevonden kunnen worden en welke rol hierbij te vervullen” onderstreepte Weekers. Samen met België (minister Pierre-Yves Dermagne, Economie en Werk) en Luxemburg (minister Franz Fayot, Economie) wil Nederland werk maken van eerlijke EU-markt op het gebien van inkoopprijzen.

Territoriale leveringsbeperkingen zijn beperkingen die door leveranciers aan detailhandelaren worden opgelegd en die hen beletten vrij goederen in te kopen, met name in de landen van hun keuze. TLB’s treffen zowel consumenten als detailhandelaren. Ze leiden tot hogere prijzen, beperken het productaanbod en hebben een negatieve invloed op het concurrentievermogen van detailhandelsbedrijven. Dit laatste geldt vooral in grensregio’s, waarvan de Benelux er veel heeft.

Maar TLB’s gaan niet alleen over consumentenprijzen en concurrentievermogen. In wezen gaan ze in tegen de grondbeginselen van de interne markt: tegen het vrije verkeer van goederen en diensten. Ze werpen barrières op in de interne markt. Ze verstoren de grensoverschrijdende concurrentie en belemmeren de goede werking van de interne markt.

Al in 2015 kwam er van de Benelux-landen een krachtig politiek engagement om TLB’s tegen te gaan. Frans Weekers noemde twee acties die de Benelux ondernam. In 2017 startte Benelux een enquête onder Benelux-retailers en in 2021 werd de Europese Commissie gesensibiliseerd rond de problematiek. Weekers: “Ik durf te stellen dat de Benelux wezenlijk heeft bijgedragen aan het terug op de Europese agenda krijgen van TLB’s, waar het ook tijdens de volgende Europese Commissie moet blijven”. Ook beklemtoonde hij dat TLB’s niet beperkt zijn tot de Benelux-landen, maar een Europees fenomeen zijn. De sector zelf en een studie van de Europese Commissie uit 2020 bevestigt dit. 

Het Benelux-verdrag omschrijft de missie van de Benelux-samenwerking als koploper en laboratorium voor Europese integratie. Het voorziet in de nodige juridische instrumenten om dit te doen. Het betekent dat de Benelux bindende wettelijke regels kan ontwikkelen voor zijn grondgebied. “Deze bevoorrechte positie kan gebruikt worden om daadwerkelijk een koploper te worden”, zei Frans Weekers. “Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan op het gebied van transport en politiesamenwerking. Hier bestaan bindende Benelux-regels die inspireren tot Europese integratie”.

Samen met België (minister Pierre-Yves Dermagne, Economie en Werk) en Luxemburg (minister Franz Fayot, Economie) wil Nederland (minister Micky Adriaansens, Economie) werk maken van eerlijke EU-markt op het gebied van inkoopprijzen.

Rondetafelconferentie over territoriale leveringsbeperkingen met Frans Weekers en Nederlandse Economieminister Micky Adriaansens