Info Burgers » Nieuws » Frans Weekers nam deel aan Vlaams-Nederlandse top: ‘Benelux biedt oplossingen voor grensoverschrijdende uitdagingen’

Economie, Mobiliteit

Frans Weekers nam deel aan Vlaams-Nederlandse top: ‘Benelux biedt oplossingen voor grensoverschrijdende uitdagingen’

31 jan. 2023

Benelux-secretaris-generaal Frans Weekers werd uitgenodigd om aan te sluiten bij de Vlaams-Nederlandse Top op 31 januari in Den Bosch. De Nederlandse en Vlaamse regering troffen er elkaar in het teken van de hechte grensoverschrijdende samenwerking. De Top maakte duidelijk dat er een onmiskenbare rol is weggelegd voor de Benelux om de grensoverschrijdende samenwerking concreet te helpen vormgeven, mede dankzij haar unieke juridische instrumenten.

De heer Weekers nam deel aan het overleg tussen Vlaams minister-president Jan Jambon en de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot. Er werd afgesproken om meer en breder gebruik te gaan maken van juridische Benelux-instrumenten én de expertise van Benelux-secretariaat om grensoverschrijdende knelpunten weg te werken. Dit juridisch instrumentarium is immers snel inzetbaar om tot effectieve resultaten te komen. Ook werd overeengekomen deze instrumenten extra onder de aandacht te brengen van overheidsinstanties aan weerskanten van de grens.

De zogenaamde ‘estuaire vaart’ stond centraal in het gesprek dat Frans Weekers had met Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters en de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers. Om deze ‘estuaire vaart’ (verstevigde binnenvaartschepen die bepaalde internationale trajecten mogen varen) mogelijk te maken tussen havens gelegen aan de Vlaamse kust en Nederlandse havens en kanalen gelegen aan de Westerschelde, wordt gebruik gemaakt van een Benelux-Beschikking. De finalisering van dit project zal met de ondertekening van de Beschikking volgens de Benelux-procedures spoedig vorm krijgen. Meteen een mooi voorbeeld van hoe Benelux complexere dingen juridisch goed kan helpen regelen.

Naast een platform voor overleg en het uitwisselen van goede praktijken over de grenzen heen, bevestigde de Top dat Benelux een meerwaarde biedt om gemeenschappelijke doelen rond grensoverschrijdende projecten te concretiseren. Dit steeds met het doel om tot tastbare resultaten te komen die het leven van burgers en het bedrijfsleven faciliteren. Grenzen worden kansen en geen obstakels meer!

LINK NAAR VERKLARING TOP