Info Burgers » Nieuws » Frans Weekers ondertekent stageovereenkomst tussen Benelux-secretariaat en Universiteit van Paderborn

Frans Weekers ondertekent stageovereenkomst tussen Benelux-secretariaat en Universiteit van Paderborn

10 mei. 2023

Studenten van de toekomstige masteropleiding ‘Benelux Studies’ aan de Universiteit van Paderborn-Belgiëcentrum (Noordrijn-Westfalen) in staat stellen stage te laten lopen bij het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie in Brussel , is het doel van een overeenkomst die Benelux-secretaris-generaal Frans Weekers en prof.dr. Birgitt Riegraf ( voorzitter van de Raad van Bestuur van de universiteit Paderborn) ondertekenden.

Met deze overeenkomst kunnen studenten binnen deze masteropleiding niet alleen ervaring opdoen met de werking van de Benelux Unie maar ook een bijdrage leveren aan de samenwerking door een werkstuk te maken over een Benelux-onderwerp. Het Secretariaat-Generaal van de Benelux, als internationale instelling, is een goede leerschool voor jongeren om kennis op te doen over de samenwerking tussen de Benelux-landen en hun politieke en culturele uitdagingen.

In 2016 werd binnen de Universiteit van Paderborn het Belgiëcentrum (Belgienzentrum) opgericht – het is een wereldwijd unieke interdisciplinaire onderzoeksinstelling die zich bezighoudt met kennis over België. Het is dit Centrum dat vanaf het wintersemester 2023/2024 een masteropleiding ‘Benelux Studies’ gaat aanbieden. Op termijn worden zo deskundigen opgeleid die meertalig zijn en de complexe onderlinge afhankelijkheid tussen België, Luxemburg en Nederland begrijpen en ondersteunen en die belangrijke culturele, economische of politieke bemiddelingswerkzaamheden in Duitsland of andere landen kunnen verrichten. Tegelijkertijd wordt een nieuw platform https://benelux.net gelanceerd, dat zich richt op de Benelux-regio.

De ondertekening gebeurde in het licht van de jaarlijkse ‘Belgientag’, waar ook de Benelux-samenwerking met het Belgiëcentrum aan bod kwam door een uiteenzetting van adjunct-secretaris-generaal Michel-Etienne Tilemans. “Deze nieuwe samenwerking versterkt de band met Noordrijn-Westfalen, die tot dusver op politiek niveau bestond.”

De Benelux-Unie en Noordrijn-Westfalen werken al geruime tijd zeer nauw samen. Verbonden door direct nabuurschap en sinds 2008 door een geprivilegieerd partnerschap, vernieuwd door de politieke verklaring van 2019, wordt op talrijke domeinen samengewerkt zoals Veiligheid en Klimaat.