Info Burgers » Nieuws » Frans Weekers over belang van samenwerken in Schelde Delta Regio (Havencongres)

Frans Weekers over belang van samenwerken in Schelde Delta Regio (Havencongres)

16 nov. 2022

Adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie, Frans Weekers, sprak op 16 november over het belang van samenwerken in de Schelde Delta Regio voor de realisatie van de energietransitie vanuit politiek perspectief op het Havencongres in Terneuzen. Dit jaarlijkse congres, dat georganiseerd werd door North Sea Port en de VN Delta, kon voor het eerst sinds jaren weer fysiek plaatsvinden. Met ongeveer 400 bezoekers is het één van de belangrijkste bijeenkomsten van de sector.

‘De havens zijn de maritieme toegangspoort van een belangrijk deel van Europa’, onderstreepte Frans Weekers. De drie Benelux-landen zijn samen verantwoordelijk voor 21% van het maritiem transport van de EU als geheel, voor de binnenvaart is dat zelfs 78%. De drie landen met 5,6% van de bevolking creëren 7,9% van het BBP van de EU.  ‘ We zijn krachtige economieën’, meldde Weekers, ‘waarbinnen het maritime transport een belangrijk onderdeel vormt.’ Havens zijn hierbij cruciaal en de regio herbergt één grensoverschrijdende haven: North Sea Port, waar net dat ‘samenwerken’ volgens Weekers de meerwaarde oplevert.

De rode draad van het betoog van de adjunct-secretaris-generaal was dan ook het belang van goed samenwerken omdat alleen zo uitdagingen in de regio, op het vlak van o.a. energie, klimaat, mobiliteit, arbeidsmarkt en veiligheid aan te pakken zijn. Domeinen waar de drie landen samen veel ervaring hebben in opgebouwd en ook over de nodige juridische instrumenten beschikken om oplossingen duurzaam gestalte te geven.

Frans Weekers riep ook op tot realiteit: “Als je grensoverschrijdend samenwerkt word je met de neus op de feiten gedrukt dat wetten en regels niet altijd op elkaar aansluiten”. Maar ook daarvoor zijn voor hem oplossingen voorhanden. Mede in de North Sea Port-samenwerking bestaat er een methode om deze grensbelemmeringen weg te gommen, waarbij de inzet is om niet de regels aan te pakken maar om ervan af te wijken. “Benelux kan hierbij helpen en dat werkt!”