Info Burgers » Nieuws » Frans Weekers overhandigt studie over de flexibiliteit van het elektriciteitssysteem van de toekomst

Energie, Pentalateraal Energieforum

Frans Weekers overhandigt studie over de flexibiliteit van het elektriciteitssysteem van de toekomst

20 mrt. 2023

‘De flexibiliteitsnoden, door de steeds grotere integratie van zon- en windenergie, zullen tweemaal zo groot zijn tegen 2030 en zesmaal zo groot tegen 2050’. Dat is één van de belangrijkste conclusies uit een onderzoek ‘ Power System Flexibility in the Penta Region‘ dat Benelux-secretaris-generaal Frans Weekers, in aanwezigheid van Benelux-adjunct-secretaris-generaal Michel-Etienne Tilemans, overhandigde aan de heer Alexander Renggli. Deze Zwitserse diplomaat trad op als vertegenwoordiger van het Pentalateraal Energieforum (Penta), een regionaal energiesamenwerkingsverband van zeven landen. De Penta-energieministers vroegen om deze gezamenlijke en kwantitatief onderbouwde studie om ook in de toekomst een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem te kunnen blijven garanderen voor zowel burgers als ondernemers.

Met de energietransitie krijgt het elektriciteitsnet te maken met steeds meer intermittente wind- en zonne-energie. Grensoverschrijdende energiebewegingen, opslag en vraagbeheer worden een dagelijkse realiteit om schommelingen in de energievoorziening efficiënt en stabiel op te vangen.

Dit alles, zo meldt de studie, brengt bijkomende investeringen met zich mee. Het onderzoek toont ook aan dat regionale samenwerking een belangrijke factor is om kosten zo gunstig mogelijk te houden. Zo kan een betere grensoverschrijdende aanpak de noodzaak tot extra flexibiliteit substantieel verlagen. Volgens de studie kan het Pentalaterale Energieforum hierin een belangrijke rol spelen door de nodige grensoverschrijdende coördinatie en samenwerking te stimuleren.

De onderzoekers schuiven ook enkele aanbevelingen naar voren om de transformatie van de huidige energiesystemen in goede banen te leiden, onder meer op het vlak van regelgeving, het beheer van het energiesysteem en de inrichting van de elektriciteitsmarkt. Het Zwitserse ministerie van Energie, dat samen met het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Penta flexibiliteitswerkgroep voorzit, zal dit verder met de andere landen oppakken.

Deze studie is de derde uit een reeks samenhangende onderzoeken en de eerste uitgevoerd door het Benelux-secretariaat op vraag van Penta. Eerder werd ook al een studie rond methodes voor leveringszekerheidsanalyses opgeleverd en binnenkort volgt een studie naar de bouwstenen voor een gezamenlijke visie op een koolstofvrij energiesysteem.