Info Burgers » Nieuws » Fusie brandweerkorpsen Baarle-Hertog en Baarle-Nassau toont aan dat Benelux actueel is.

Fusie brandweerkorpsen Baarle-Hertog en Baarle-Nassau toont aan dat Benelux actueel is.

11 aug. 2008

  11-08-2008 -De intentie om te evolueren naar één gemengd Belgisch-Nederlands brandweerkorps in Baarle, die vandaag door het gemeentebestuur van Baarle-Hertog nader werd toegelicht, toont volgens het college van secretarissen-generaal van de Benelux aan dat Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking actueel is. Samenwerking over de grenzen heen kan op veel manieren, zowel informeel als formeel. Vaak is informele samenwerking afhankelijk van personen en valt of staat daar soms ook mee.   Om deze reden vindt de Benelux het beter te streven naar een structurele, duurzame en formele samenwerking. De Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking (1999) biedt hiervoor de geschikte juridische basis. Zij maakt het mogelijk dat gemeenten, provincies, enz. rechtstreeks met elkaar over de grens kunnen samenwerken.

Deze Overeenkomst kent drie vormen van grensoverschrijdende samenwerking met telkens een verschillend intensiteitniveau: gaande van een administratieve afspraak tot de oprichting van een bestuurlijke structuur met rechtspersoonlijkheid tussen overheden.

De besluitvorming tussen Baarle-Hertog en Baarle-Nassau om te evolueren naar deze unieke brandweersamenwerking wordt mogelijk gemaakt door één van deze drie samenwerkingsvormen, namelijk het gemeenschappelijk orgaan Baarle (GOB). Het zijn beide voltallige gemeenteraden die samenkomen en binnen dit orgaan grensoverschrijdende afspraken maken.

Het college van secretarissen-generaal is tevreden met de toekomstige samenwerking tussen beide brandweerkorpsen omdat het thema veiligheid (met o.a. gezamenlijke rampenbestrijding) één van de kernthema’s is binnen het nieuwe Benelux-Verdrag.

Tenslotte onderstreept het college dat, naast de intense samenwerking tussen Baarle-Hertog en Baarle-Nassau, ook talrijke andere gemeenten en provincies gebruik maken van deze Benelux-Overeenkomst om samen verschillende projecten (op het gebied van de arbeidsmarkt, cultuur, infrastructuur, ...) over de grens heen te ontwikkelen.

…………………………………………………