Info Burgers » Nieuws » Gemeenschappelijk Advies Cabergkanaal

Gemeenschappelijk Advies Cabergkanaal

21 dec. 2009

Op 16 december 2009 bereikte de Belgisch -Nederlandse werkgroep Cabergkanaal, onder voorzitterschap van het Secretariaat-generaal Benelux, i.c. adjunct Secretaris Generaal Luc Willems, een akkoord over een gezamenlijk advies tot schrapping van de reservatie van het tracé voor het Cabergkanaal.     De reservatie van dit grensoverschrijdende tracé tussen Maastricht en Lanaken was voorzien in een Verdrag van 1961 tussen België en Nederland tot verbetering van de verbinding tussen het Julianakanaal en het Albertkanaal.     Intussen is deze reservering achterhaald, onder meer omwille van de bouw van het Sluizencomplex van Ternaaien. Bovendien hypothekeert deze reservering de plannen van het grensoverschrijdend project ‘Albertknoop’. Het advies van de Werkgroep wordt voergemaakt aan Vlaams Minister, mevrouw Crevits en Nederlands Staatssecretaris, mevrouw Huizinga. Indien beide bewindsvrouwen het advies volgen, dien het Verdrag van 1961 te worden aangepast.