Info Burgers » Nieuws » Gezamenlijke Benelux-oefening voor de bestrijding van mond- en klauwzeer

Gezamenlijke Benelux-oefening voor de bestrijding van mond- en klauwzeer

25 mrt. 2010

Meer dan 50 leden van de veterinaire diensten van de Beneluxlanden hebben op 25 maart 2010 in Den Haag aan een gezamenlijke oefening deelgenomen. Deze oefening had tot doel de Benelux-samenwerking in de strijd tegen dierziekten te bevorderen. Noordrijn-Westfalen was aanwezig als waarnemer.

  Deze gezamenlijke oefening was georganiseerd door het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in samenwerking met het Secretariaat-Generaal van de Benelux.

In het door Nederland uitgewerkte scenario werd een besmetting met mond- en klauwzeer dicht bij de verschillende grenzen tussen Nederland, België, Luxemburg en Noordrijn-Westfalen gesimuleerd. Zodoende kregen de deelnemers de gelegenheid de verschillende fasen in verband met het beheer van een dergelijke crisis samen te doorlopen. Achtereenvolgens kwamen de fase van verhoogde waakzaamheid/verdenkingsfase, de bevestigingsfase waarin specifieke maatregelen worden genomen, en de afbouwfase aan bod.

Aan de hand van deze simulatie konden de deelnemers informatie over de werkwijzen in crisissituaties in elk land met elkaar uitwisselen, de besluitvorming aan weerszijden van de grens aan elkaar toetsen en verbeterpunten benoemen ten aanzien van het afstemmen van plannen en procedures op nationaal en regionaal vlak, waarbij werd uitgegaan van een concreet geval van mond- en klauwzeer.

Hiermee wordt er vanuit de Benelux op gewezen hoe belangrijk het is om samen snel te kunnen optreden wanneer in een van de regio’s een dierziekte uitbreekt.