Info Burgers » Nieuws » Gezamenlijke luchtruimbewaking Benelux

Gezamenlijke luchtruimbewaking Benelux

04 mrt. 2015

Nederland, België en Luxemburg gaan als eerste landen ter wereld samen hun luchtruim bewaken. Het betreft de bewaking van de hele Benelux tegen civiele vliegtuigen met een terroristische dreiging (Renegade). België, Luxemburg en Nederland tekenden het verdrag dat dit regelt. Het is de bedoeling dat de overeenkomst eind 2016 van kracht is.

Op dit moment hebben België en Nederland nog beide 2 jachtvliegtuigen paraat voor de QRA-taak (quick reaction alert). De QRA-toestellen hangen bij een alarmering binnen enkele minuten in de lucht. Het kan hierbij gaan om een onbekend militair toestel, maar ook om een ongeïdentificeerd burgertoestel. Bij een burgertoestel proberen de QRA-vliegers van dichtbij aanwijzingen te geven. Zo maken ze bijvoorbeeld met handgebaren duidelijk dat er geen radiocontact is.

Uiterste geval geweld

Als aanwijzingen niet worden opgevolgd en een terroristische dreiging waarschijnlijk is, wordt in het uiterste geval geweld gebruikt. In het Nederlandse luchtruim geeft de minister van Veiligheid en Justitie deze opdracht. In de toekomst kan hij die ook aan Belgische jachtvliegers geven. Omgekeerd kunnen de Belgische autoriteiten door het verdrag Nederlandse vliegers deze opdracht geven in het Belgische luchtruim. Binnen de NAVO is afgesproken dat dezelfde Belgische en Nederlandse toestellen ook de QRA-taak voor vijandige militaire vliegtuigen gaan uitvoeren.

Aanzienlijk voordeel

De samenwerking levert een aanzienlijk voordeel op. Omdat de luchtbewakingstaak bij toerbeurt wordt uitgevoerd, is het niet langer noodzakelijk dat er permanent 2 jachtvliegtuigen in Nederland paraat staan. Dit is des te meer van belang na de vervanging van de huidige 67 F-16’s door 37 F-35’s. Door de overeenkomst kan Nederland straks meer missies met F-35 jachtvliegtuigen uitvoeren tijdens een uitzending

Gesloten beurzen

Luxemburg beschikt niet over jachtvliegtuigen en België vervult van oudsher de militaire QRA-taak voor dit land. Doordat Luxemburg aan het verdrag meedoet, kan ook daar op een Renegade-toestel worden gereageerd. Dit komt de veiligheid van de omringende landen ten goede en vormt geen extra last van betekenis. Overigens heeft Luxemburg het gebruik van dodelijk geweld in het eigen luchtruim uitgesloten. De 3 landen werken in principe samen met gesloten beurzen.

foto (c) : www.defensie.nl