Info Burgers » Nieuws » Gezamenlijke week van de Benelux-politieverbindingsofficieren

Gezamenlijke week van de Benelux-politieverbindingsofficieren

23 apr. 2018

Van 16 tot en met 20 april 2018 vond op het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie te Brussel een gezamenlijke week van de Benelux-politieverbindingsofficieren plaats. Sinds de ondertekening van een Uitvoeringsafspraak over het gezamenlijk gebruik van verbindingsofficierenin 2011, gelinkt aan het Benelux-politiesamenwerkingsverdrag, bestaat de mogelijkheid dat Belgische en Nederlandse liaison officieren in het buitenland elkaars dossiers behandelen en voor beide landen hun rol als kanaal voor politionele informatie-uitwisseling vervullen. Luxemburg beschikt actueel nog niet over verbindingsofficieren, maar ook zij kunnen gebruik maken van dit Benelux-netwerk. 

Een 60-tal verbindingsofficieren uit België en Nederland verzamelden die week in Brussel, enerzijds om te luisteren naar nieuwe trends en ontwikkelingen op het vlak van terrorisme en georganiseerde criminaliteit in de Benelux en de wijze waarop voor de bestrijding ervan nog meer internationaal kan en dient te worden samengewerkt, en anderzijds om samen na te denken over hoe de samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse verbindingsofficieren nog kan worden versterkt. Een optimalisatie van deze samenwerking was trouwens één van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie terreuraanslagen in België. 

Zo zal er in het kader van de cocaïnestromen naar de havens van Antwerpen en Rotterdam intensiever worden samengewerkt in de bronlanden van deze drugstrafieken in Zuid-Amerika. In het raam van onder andere het Belgische ‘Stroomplan’ zullen de contacten in deze bronlanden zoals Colombia, Brazilië en Ecuador via de verbindingsofficieren nog nauwer worden aangehaald en zullen nog meer gezamenlijke B-NL projecten worden opgestart. Tevens werden er afspraken gemaakt om de Belgische-Nederlandse samenwerking tussen de liaison officieren in het buitenland nog te intensifiëren : voor de toekomstige verbindingsofficieren zullen er onder andere gezamenlijke opleidingen worden ingericht die hen in staat moet stellen om zowel de Belgische als Nederlandse regelgeving en methodes inzake politiesamenwerking en informatie-uitwisseling onder de knie te krijgen zodat ze nog beter als Benelux-LO kunnen fungeren. Tevens zullen er in een paar landen proefprojecten worden opgestart met één gezamenlijke Benelux LO-desk hetzij in de Belgische of Nederlandse ambassade van die betrokken landen. 

Politieverbindingsofficieren spelen een belangrijke rol bij de informatie-uitwisseling en politiesamenwerking bij complexe, dringende en vertrouwelijke onderzoeken. Op dat vlak zorgt een Benelux samenwerking voor een grotere aanwezigheid van liaison officieren van de Benelux-landen over de ganse wereld. 

De Benelux heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de internationale politiesamenwerking en heeft meermaals als ‘proeftuin” gefungeerd voor Europese politiesamenwerking. Het Benelux verdrag inzake politiesamenwerking geeft aan Belgische, Nederlandse en Luxemburgse politiemensen meer mogelijkheden tot operationele grensoverschrijdende samenwerking dan waar ook in Europa. De onderhandelingen over een verdere actualisatie van dit verdrag worden trouwens binnenkort gefinaliseerd, en zullen onze politiemensen nog meer mogelijkheden bieden inzake onder meer grensoverschrijdende achtervolging, observatie en opsporing.