Info Burgers » Nieuws » Goede praktijken voor een duurzaam gebruik van energiehout in de Benelux

Goede praktijken voor een duurzaam gebruik van energiehout in de Benelux

22 dec. 2010

De Benelux-samenwerking zet meer dan ooit in op de strijd tegen de klimaatverandering, door middel van het stimuleren van hernieuwbare energiebronnen. De inkt van de handtekening onder het Memorandum of Understanding voor de interconnectie van windmolenparken in zee door de 10 Noordzeelanden, waaronder die van de Benelux (cf. Benelux Info-Flash van 3/12/2010) is nog niet droog, of het Secretariaat-Generaal Benelux komt ditmaal met een brochure over het gebruik van hout als hernieuwbare energiebron aanzetten.

De Benelux ondersteunt de ambitie " 20/20/20 " van de Europese Unie om op Europese schaal en tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 20% te verminderen, de energie-efficiëntie met 20% te verhogen en 20% van de energie op duurzame wijze op te wekken. In aansluiting daarop is het bevorderen van het gebruik van een deel van door bossen geproduceerde biomassa voor de opwekking van energie als een van de acties opgenomen in het Europese actieplan voor de bossen.

Het gebruik van hout als energiebron moet worden gestimuleerd door voorrang te geven aan een gebruik als materiaal. Toch opent, onder bepaalde voorwaarden, de optimale benutting van de natuurlijke hulpbronnen uit bossen interessante perspectieven voor het gebruik ervan voor energiedoeleinden.Houtige biomassa, d.w.z. biomassa uit hout, is een duurzame energiebron waarvan de rationele productie respectievelijk benutting neutraal is voor het klimaat, werkgelegenheid creëert en regionaal toegevoegde waarde genereert.

Deze natuurlijke hulpbron mag dan wel hernieuwbaar zijn, onuitputtelijk is deze echter zeker niet! Elk verkeerd en ondoordacht gebruik van deze energiebron om de Europese doelstelling " 20/20/20 " te halen, zou onvermijdelijk leiden tot een wanverhouding die funest kan uitpakken voor de bossen en de biodiversiteit.

Wenst u zich in te zetten voor duurzame ontwikkeling op het gebied van houtenergie, dan is er een brochure beschikbaar op de benelux-website om u wegwijs maken in het gebruik en de productie van houtige biomassa, en dit om goede professionele praktijken te promoten.