Info Burgers » Nieuws » Grensoverschrijdend treinverkeer moet beter

Grensoverschrijdend treinverkeer moet beter

21 jun. 2010

Het Benelux-parlement stemde op 19 juni 2010 unaniem voor een aanbeveling aan het Comité van ministers over de spoorverbindingen in de Benelux.

Antwerpen-Roosendaal

Wanneer de HST tussen Amsterdam en Parijs is voltooid, wordt de huidige Beneluxlijn over Roosendaal (N) opgeheven. Hierdoor wordt de verbinding tussen Zeeland en West-Brabant met Antwerpen nog slechter, net nu grensoverschrijdende samenwerking inzake onderwijs en arbeidsmarkt moet worden ondersteund. Op aanzet van Jack Biskop (CDA) dringt het Beneluxparlement daarom unaniem aan op de invoering van 2 treinen per uur tussen Roosendaal en Antwerpen.

Brussel-Luxemburg

 

De afstand Brussel-Luxemburg duurt een vol uur langer met de trein dan met de auto. Door onder meer de invoering van de kantelbaktrein kan er wel een half uur af volgens Belgisch staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe in het Beneluxparlement. De trein minder laten stoppen tussen Namen (B) en Luxemburg (L) zou echter nadelig werken voor de ontsluiting van de de Belgische provincie Luxemburg. Daarom vond de staatssecretaris het realistischer in te zetten op de realisatie van een Europese verbinding tussen Brussel (B), over Luxemburg (L) en Straatsburg (F), naar Basel (CH). Deze Europese spoorverbinding zou dan bovenop de bestaande treinverbinding komen. Op aansturen van de Luxemburgse sociaal-democraat Roger Negri en liberaal Xavier Bettel wil het eensgezinde Beneluxparlement alvast dat het dossier van de kantelbaktreinen versneld wordt behandeld.

 

Neerpelt-Weert

 

Tijdens de discussie over de treinverbindingen vreesde de uittredende staatssecretaris tenslotte dat er onvoldoende politieke belangstelling en financiële ruimte is in België en Nederland voor de realisatie van een treinverbinding tussen Neerpelt (B) en Weert (N).     Voor bijkomende informatie: Patrick Peremans,

Communicatieverantwoordelijke Beneluxparlement

T: +32-2-501.73.37