Info Burgers » Nieuws » Grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in Zuid-West-Vlaanderen

Grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in Zuid-West-Vlaanderen

24 jan. 2014

Op vrijdag 24 januari bracht een delegatie van het Secretariaat-generaal van de Benelux Unie een werkbezoek aan Zuid-West-Vlaanderen. DIt vond plaats in de lokalen van VOKA-West-Vlaanderen te Kortrijk. Thema was de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Minister Frans Timmermans heeft aangegeven dat hij voor het werkjaar 2014 de grensoverschrijdenden arbeidsmobiliteit als een prioriteit van het Nederlandse Benelux-voorzitterschap ziet. In Zuid-West-Vlaanderen is er een zeer actieve arbeidsbemiddeling om vacatures in te vullen met kandidaten uit Henegouwen en Noord-Frankrijk. Eén van de succesfactoren is de goede wisselwerking tussen de VDAB en de werkgevers inzake arbeidsbemiddeling. De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai zorgt voor een platform waar overheden en middenveldorgansiaties elkaar ontmoeten. Aan het eind van het bezoek gaf het Secretariaat-generaal ook een stand van zaken in het telecom-dossier en in het bijzonder de ambities van de Benelux Unie op het vlak van roaming en digitale agenda.

De delegatie van VOKA-West-Vlaanderen bestond uit Voorzitter Guy Piette, Directeur Hans Maertens en Astrid De Clerck. De Eurometropool was vertegnwoordigd door Directeur Stef Vande Meublebroecke en Laurent Coppens. De VDAB was vertegenwoordigd door Inge Pieraer en Jill Delombaerde. Voor het Secretariaat-generaal namen Adjunct-secretaris-generaal Luc Willems, Jan Molema, Hans Mooren en Marc Van Impe deel.