Info Burgers » Nieuws » Grensoverschrijdende consultatie van energie- en klimaatplannen

Energie, Klimaat, Pentalateraal Energieforum, Samenwerking in de Noordzee

Grensoverschrijdende consultatie van energie- en klimaatplannen

09 nov. 2023

Energie- en klimaatexperten uit de Benelux en de landen errond ontmoetten elkaar in het Benelux Huis. Doel was elkaars energie- en klimaatplannen te raadplegen, met de nadruk op het beter begrijpen van de grensoverschrijdende impact. Het leverde inzichten op om mogelijk nauwer samen te werken rond windenergie op zee en flexibiliteit van het energiesysteem.

Binnenkort staan de schijnwerpers opnieuw gericht op de COP28 in Dubai. Daar maakt de wereld de balans op van de klimaatmaatregelen die genomen werden na het akkoord van Parijs. Samen met de andere landen streven de Benelux-landen tegen 2030 naar 55% CO2 reductie ten opzichte van 1990 in de EU.

Om deze doelen te halen spraken de EU-landen af om tegen de zomer volgend jaar hun respectieve energie- en klimaatplannen aan te scherpen. Op basis van een Benelux-verklaring van 2018 namen de Benelux-landen het initiatief voor een consultatie van deze geactualiseerde plannen.

Vanaf het begin voorzag deze verklaring in de mogelijkheid om andere landen, regionale samenwerkingen of internationale instellingen te betrekken bij deze consultatie. Vandaag waren vertegenwoordigers aanwezig van het Pentalateral Energy Forum (Benelux, FR, DE, AT, CH), van de North Seas Energy Cooperation (NSEC, bestaande uit Benelux, FR, DE, IE, NO, SE en DK), de Europese Commissie en ENTSO-E. Dutch Energy Envoy, Frederik Wisselink, was dagvoorzitter. Adjunct-secretaris-Generaal M.E. Tilemans benadrukte in zijn inleiding dat behalve elkaar informeren de landen ook “opportuniteiten kunnen identificeren voor het uitwerken van de Nationale Energie- en Klimaatplannen”. Pieter Boot (senior fellow Clingendael International Energy Programme) hield de keynote speech.

In een aantal interactief opgezette sessie gingen de experten dieper in op de mogelijkheden. Heel concreet kwamen daarbij pistes aan het licht voor nauwere samenwerking over windenergie op zee, en de flexibiliteit van een energiesysteem met een steeds toenemend aandeel intermittente energie.

Deze kansen zullen de komende weken uitgewerkt worden. Over de geslaagde consultatie zal daarna gerapporteerd worden tijdens de bijeenkomst van de ministers van het Pentalateral Energy Forum in december. Op die manier blijft de Benelux naar synergie zoeken bij de energietransitie in onze landen.