Info Burgers » Nieuws » Grensoverschrijdende samenwerken ter waarborging van de voedselveiligheid

Veiligheid

Grensoverschrijdende samenwerken ter waarborging van de voedselveiligheid

30 mei. 2023

“Voedselveiligheid is een belangrijk thema voor de Benelux-samenwerking!”

Zo opende de heer J.-C. Meyer, adjunct-secretaris-generaal (LU) van de Benelux de tweede vergadering  van de hoofden van de agentschappen voor voedselveiligheid (HoA’s) van de drie landen op 26 mei.

De HoA’s stelden eerst de nieuwe behoeften vast om de samenwerking te versterken. In dit verband is het op initiatief van Nederland de bedoeling dat de partners in de tweede helft van 2023 gezamenlijk een studiedag (met bijdragen van onderzoekers, innovatoren en de particuliere sector) over nieuwe technologieën organiseren. Nieuwe technologieën zijn immers een belangrijk onderwerp, aangezien sommige ervan de nationale autoriteiten kunnen helpen om het toezicht efficiënter te maken en de voedselveiligheid te versterken.

België zal in de loop van 2024 het initiatief nemen tot een gezamenlijke oefening voor crisisbeheersing op gezondheidsgebied, teneinde de samenwerkingen tussen de structuren van de drie landen die met deze materie belast zijn, te versterken en in de toekomst efficiënter te kunnen optreden indien zich een crisis met een risico van grensoverschrijdende spill-over voordoet.

Ten tweede hebben de HoA’s een reeks lopende Benelux-activiteiten gelanceerd, waaronder in het bijzonder veterinaire aangelegenheden, diervoeder, controle op de elektronische handel en materialen die met levensmiddelen in aanraking komen.

Voor deze specifieke onderwerpen bevestigden de HoA’s de voortzetting van de activiteiten van de werkgroepen voor de tweede helft van 2023 en in 2024.

Tot slot presenteerde België enkele actuele vooruitzichten van het komende Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU in de eerste helft van 2024 met betrekking tot voedselveiligheid. Dit is een zeer belangrijk onderwerp, omdat voor het eerst sinds 2010 een van de Benelux-partners, in dit geval België, zowel het EU- als het Benelux-voorzitterschap zal bekleden!

Er is een wens om “bruggen te slaan” tussen deze twee voorzitterschappen (in welke vorm dan ook van samenwerking), voor zover dit mogelijk is en meerwaarde oplevert.