Info Burgers » Nieuws » Groen denken moet tweede natuur worden in het Benelux-onderwijs

Duurzaamheid, Onderwijs

Groen denken moet tweede natuur worden in het Benelux-onderwijs

18 jan. 2024

Beleidsmakers, onderwijsexperts en wetenschappers uit de wereld van natuur-en milieueducatie hebben de koppen bij elkaar gestoken in het Huis van de Benelux tijdens een zogenoemde studiedag. De bijeenkomst had tot doel om de kennis van natuur en het ecologisch denken bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar in de Benelux-landen te bevorderen.

Tijdens een plenaire sessie en in verschillende werkgroepen is gebrainstormd over de mogelijkheden om meer natuurgerelateerde onderwerpen te integreren in het dagelijkse leerprogramma van jongeren. De discussies zullen resulteren in een rapport dat praktische handvatten en concrete strategieën aanreikt om de integratie van natuur in het onderwijs te versterken.

Jean-Claude Meyer, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, benadrukte in zijn openingswoord het belang van de bijeenkomst: “Denk groen! We moeten ervoor zorgen dat dit een tweede natuur wordt voor onze jeugd. Zij zijn de toekomstige leiders en het is onze plicht om hen te onderwijzen over de fundamenten van een duurzame samenleving.”