Info Burgers » Nieuws » Grote Benelux-controle op vrachtvervoer

Grote Benelux-controle op vrachtvervoer

15 sep. 2017

40% van gecontroleerde vrachtwagens in overtreding

De inspectiediensten van de drie Benelux-landen hebben samen op vrijdag 15 september, op verschillende locaties in de Benelux , controles uitgevoerd op het transport met vrachtwagens. De controleurs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Nederland en de Douane in Luxemburg hebben controles op vrachtwagen uitgevoerd in België (Texaco-parking E-17 te Kruibeke en parking E19 – E42 Masières) in Nederland (Venlo A67, Bodegraven A12, Apeldoorn A1 en Gorinchem A15) en het Groothertogdom Luxemburg (aire de contrôle DZA et Centre Douanier).  Op de controlelocaties waren collega-controleurs aanwezig uit andere Benelux-landen. Doel van de samenwerking is het delen van kennis en goede praktijken tussen de inspectiediensten en zo te komen tot grotere uniformiteit van controlepraktijken tussen de landen.

Tijdens de inspecties werden vrachtwagens gericht gecontroleerd op fraude en manipulatie met de tachograaf, de naleving van de rij- en rusttijden en de boorddocumenten. De inspecteurs controleerden in totaal  115 vrachtwagens in de Benelux (34 BE  + 50 NL  + 31 LU) waarvan 45 in overtreding waren ( 7 BE + 19 NL + 19 LU). In totaal werden  47 ( 9 BE + 19 NL  + 19 LU) overtredingen vastgesteld.  

Benelux-samenwerking en veiligheid

Deze gezamenlijke controle werd gehouden in het kader van het Verdrag van Luik dat door de drie landen in oktober 2014 werd ondertekend. Dit verdrag is gericht op verdergaande samenwerking tussen de Benelux-landen op het gebied van toezicht op en handhaving van EU-regelgeving met betrekking tot wegvervoer en op een harmonisatie van de regelgeving. Dankzij dit Verdrag kunnen de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse inspecteurs op een efficiënte manier samen gezamenlijke controles uitvoeren op vrachtwagens en bussen in de Benelux. Deze samenwerking leidt tot een meer uniform toezicht op het wegvervoer, zorgt voor kostenbesparingen, alsook voor eerlijke concurrentie tussen transporteurs en correcte arbeidsomstandigheden voor chauffeurs en een betere verkeersveiligheid. Hiermee vervullen de drie landen een voortrekkersrol binnen de Europese Unie. Het was de negende keer dat de drie landen samen een grote controle uitvoeren binnen dit kader.