Info Burgers » Nieuws » Grote controle op vrachtvervoer

Grote controle op vrachtvervoer

19 apr. 2018

22 % van gecontroleerde vrachtwagens in overtreding

De inspectiediensten van België en Nederland hebben samen op woensdag 18 april, op verschillende locaties, controles uitgevoerd op het transport met vrachtwagens. De controleurs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben controles op vrachtwagen gedaan in België (parking E411 Aische en Refail – A3 Parking Heverlee) in Nederland (Bodegraven, Apeldoorn, Moerdijk en Venlo).  Op de controlelocaties waren collega-controleurs aanwezig uit het buurland. Doel van de samenwerking is het delen van kennis en goede praktijken tussen de inspectiediensten en zo te komen tot grotere uniformiteit van controlepraktijken tussen de landen.

Tijdens de inspecties werden vrachtwagens gericht gecontroleerd op fraude en manipulatie met de tachograaf, de naleving van de rij- en rusttijden en de boorddocumenten. De inspecteurs controleerden in totaal  72 vrachtwagens in België en Nederland  (39 BE  +  33 NL ) waarvan 16  in overtreding waren ( 4 BE +  12 NL).

Benelux-samenwerking en veiligheid

Deze gezamenlijke controle werd gehouden in het kader van het Verdrag van Luik dat door de drie Benelux-landen in oktober 2014 werd ondertekend. Dit verdrag is gericht op verdergaande samenwerking tussen de Benelux-landen op het gebied van toezicht op en handhaving van EU-regelgeving met betrekking tot wegvervoer en op een harmonisatie van de regelgeving. Dankzij dit Verdrag kunnen de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse inspecteurs op een efficiënte manier samen gezamenlijke controles uitvoeren op vrachtwagens en bussen in de Benelux. Deze samenwerking leidt tot een meer uniform toezicht op het wegvervoer, zorgt voor kostenbesparingen, alsook voor eerlijke concurrentie tussen transporteurs en correcte arbeidsomstandigheden voor chauffeurs en een betere verkeersveiligheid. Hiermee vervullen de landen een voortrekkersrol binnen de Europese Unie. Het was de tiende keer dat de landen samen een grote controle uitvoeren binnen dit kader.