Info Burgers » Nieuws » Grote Prijs van Francorchamps in België : versterking van politie uit de buurlanden

Grote Prijs van Francorchamps in België : versterking van politie uit de buurlanden

29 aug. 2011

Tijdens de Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps die plaatsvond van 26 tot 28 augustus 2011,werden ongeveer 900 politiemensen gemobiliseerd om de ordedienst de verzekeren. Onder hen bevonden zich 35 agenten komende uit de buurlanden.

Een dertigtal Luxemburgse, Nederlandse, Franse en Duitse politieagenten versterkten het dispositief dat in plaats werd gesteld om een zichtbaarheid,een ontvangst, een omkadering en een kwaliteitsvolle assistentie te verzekeren aan buitenlandse bezoekers die deze internationale wedstrijd bijwoonden. Dit alles binnen het  legale kader van het Benelux- en Prüm-verdrag.

De interventie van deze buitenlandse politieteams is efficiënt verlopen en werd zowel door de autoriteiten en de Belgische politie als door de bezoekers  gewaardeerd.