Info Burgers » Nieuws » “Handreiking over ruimtelijke planconsultatie primeur in Europa”

“Handreiking over ruimtelijke planconsultatie primeur in Europa”

10 jan. 2013

Volgens het vaktijdschrift Ruimte, uitgegeven door de Vlaamse vereniging voor Ruimte en Planning, is de handreiking die in Benelux-verband werd ontwikkeld een primeur in Europa.

Het is een evidentie dat buitenlandse overheden en burgers geconsulteerd worden wanneer het gaat om ruimtelijke ordeningsplannen met mogelijke grensoverschrijdende effecten, denk hierbij maar aan de bouw van grote winkelcentra of industriële zones in de grensgebieden. Over de vraag hoe dit het best kon georganiseerd worden, vond overleg plaats tussen Vlaamse en Nederlandse ruimtelijke planners in Benelux-verband en met resultaat!

In het recente nummer van het blad zegt men dat de hiervoor ontwikkelde Handreiking ‘ een houvast biedt aan overheden die een concreet antwoord zoeken op te vraag wie te consulteren en wanneer dit moet gebeuren.’ In de praktijk zorgt aldus een eenvoudig stappenplan ervoor dat noodzakelijke informatie over ruimtelijke ordeningsplannen wordt gedeeld tussen de verschillende partners over de grenzen heen.

Bovendien zal in 2013 het Secretariaat-Generaal van de Benelux sterk inzetten om informatie over deze Handreiking naar lokale overheden te verspreiden via onder meer de website www.benelux.int