Info Burgers » Nieuws » Harmonisatie van wetgeving: Benelux pionier in de EU op het gebied van veiligheid van levensmiddelen in contact met metaal

Harmonisatie van wetgeving: Benelux pionier in de EU op het gebied van veiligheid van levensmiddelen in contact met metaal

17 okt. 2022

In het kader van het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux heeft de heer Claude Haagen, minister van Landbouw, Wijnbouw en Plattelandsontwikkeling (LU) een Benelux-besluit ondertekend met het oog op de gezamenlijke uitvoering van de resolutie van de Raad van Europa over metalen en legeringen die worden gebruikt in materialen of voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen, mede namens  de heer David Clarinval, vicepremier en minister van middenstand, zelfstandigen, KMO's en landbouw, institutionele hervormingen en democratische vernieuwingen (BE) en de heer Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (NL). 

Doel van het Benelux-besluit is de nationale wetgeving op het gebied van voedselveiligheid te harmoniseren. Voortaan zullen de consumenten in alle drie de landen van hetzelfde hoge niveau van gezondheidsbescherming profiteren. Met dit initiatief hoopt de Benelux  dat andere EU-lidstaten zich op termijn ook aansluiten bij deze wetgeving en daarna instemmen met een hoger niveau van consumentenbescherming. 

Indien metalen of gelegeerde voorwerpen en verpakkingen die bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen, zoals tafelgerei, conservenblikken, aluminiumfolie of chipszakken, speciaal daarvoor zijn ontworpen, kunnen zij onder bepaalde omstandigheden onbedoeld verontreinigingen of onzuiverheden aan het voedsel afgeven en een risico voor de volksgezondheid vormen. 

Momenteel verschillen de regels in Luxemburg, België en Nederland. Dit initiatief zal de toepasselijke wetgeving in de Benelux harmoniseren en zo de consument maximale bescherming bieden op het gebied van voedselveiligheid. Bovendien zullen alle ondernemingen in de Benelux over duidelijke en gemeenschappelijke regels beschikken, wat de grensoverschrijdende handel zal vergemakkelijken. 

De Benelux neemt hiermee het voortouw in de Europese Unie door als eerste regio de nationale regels op dit gebied te harmoniseren. 

Minister van Land- en Wijnbouw en Plattelandsontwikkeling Claude Haagen (LU): “Door de harmonisatie van de regelgeving wordt de Benelux een pionier binnen de Europese Unie op het gebied van voedselveiligheid voor levensmiddelen die in contact komen met metaal.” 

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers (NL): “ Ik ben blij dat we met deze stap de regelgeving binnen de Benelux gelijk trekken. We hebben in Nederland al lange tijd de wens om deze regelgeving zoveel mogelijk te harmoniseren, deze stap is hierin een mooi begin.” 

Vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwingen David Clarinval (BE): Sinds februari 2021 zijn in België materialen en voorwerpen van metaal en legeringen die bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen, onderworpen aan een specifieke wetgeving. In de Benelux wordt hetzelfde niveau van bescherming van de volksgezondheid gegarandeerd. Ik hoop dat Europese harmonisatie zal volgen.” 

Secretaris-generaal van de Benelux Unie, Alain de Muyser :  “ Een van de voornaamste zorgen van de Benelux is de zorg voor het welzijn en de veiligheid van onze burgers. Door concrete maatregelen die een direct effect hebben! In dit geval door onze gezondheid te bevorderen en te werken aan de harmonisatie van onze wetgeving, en zo de (voedsel)veiligheid van alle consumenten te vergroten.”