Info Burgers » Nieuws » Hazeldonkoverleg: strijd tegen drugstoerisme en drugshandel

Hazeldonkoverleg: strijd tegen drugstoerisme en drugshandel

15 jan. 2021

Op 15 januari 2021 vond een digitale vergadering van het Strategisch Hazeldonkoverleg plaats. Dit overleg werd gefaciliteerd door het Benelux Secretariaat-Generaal. Sinds 2006 werken België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk samen inzake de bestrijding van het drugstoerisme en de (kleinschalige) internationale drugshandel. In het kader van deze “Hazeldonk-samenwerking” worden niet alleen meermaals per jaar gecoördineerde (Étoile) controleacties georganiseerd, maar kunnen ook operationele en strategische overleggen plaatsvinden. Doel van dit strategisch overleg was om de samenwerking van een impuls te voorzien.

Alain de Muyser, secretaris-generaal van het Benelux Secretariaat-Generaal, verwelkomde de delegaties en gaf een toelichting bij de achtergrond van de samenwerking en plaatste deze in de context van internationale samenwerking. De Regeringen van de Benelux-landen en Frankrijk ondertekenden in december 2018 een intentieverklaring betreffende de uitbouw van nauwere samenwerking. In die verklaring wordt de “Hazeldonk-samenwerking” genoemd als mogelijk domein voor verdere samenwerking. Het Benelux Strategisch overleg Politie en de Centrale overleggroep Senningen (COG) toonden er zich voorstander van om een door het Secretariaat-Generaal gefaciliteerd Hazeldonk-overleg te organiseren. 

De vergadering werd voorgezeten door het Nederlandse openbaar ministerie (OM), aangezien Nederland deze vergadering had gepland, maar de rest van 2021 zal België het voorzitterschap van het Hazeldonk-overleg bekleden. Aan het overleg namen onder meer vertegenwoordigers van het OM, de politiediensten, de douane en betrokken ministeries deel. De delegaties evalueerden de huidige samenwerking; de resultaten van de Étoile-acties en de bevindingen van het operationeel overleg. Vervolgens wisselden de deelnemers van gedachten over de toekomstige samenwerking; de scope, de intensiteit en de focus voor 2021.