Info Burgers » Nieuws » Het Belgisch Voorzitterschap – Jeugd

Het Belgisch Voorzitterschap – Jeugd

14 jul. 2010

Het Belgisch Voorzitterschap – Jeugd van de EU is definitief van start gegaan te Gent op maandag 5juli jl. met een 2-daagse Conferentie over "de geschiedenis van het jeugdwerk en het jeugdbeleid”. Deze Conferentie wil een basis leggen voor komende  activiteiten van het Belgische Voorzitterschap –Jeugd de komende 6 maanden. Zo een volgende activiteit was de Conventie  over Jeugdwerk die, ook in Gent , van start ging op 7 juli en resulteerde in een "Declaration of the 1sth European Youth Work Convention”. Meer over dit alles leest u in onze volgende Newsletter.