Info Burgers » Nieuws » Het Benelux Huis wordt duurzamer : met zonnepanelen en een elektrische laadpaal

Het Benelux Huis wordt duurzamer : met zonnepanelen en een elektrische laadpaal

14 jul. 2021

Een Leitmotiv van het Benelux Unie Meerjarig Werkprogramma 2021 – 2024 is ‘een sterke en duurzame Benelux interne markt, die bijdraagt aan de digitale en groene relance’.

Wij doen dat samen met onze Benelux-partners in de lidstaten; u kon recent op onze website onder andere lezen over de oprichting van de Gemeenschappelijke Dienst IDRO ‘Benelux ID Registration Organisation’, de versterkte PENTA energie-samenwerking en uitwisselingen op het vlak van het al te actuele klimaatadaptatiedossier.

Het Secretariaat-Generaal vindt het echter belangrijk als organisatie zelf ook te vergroenen en zich in te zetten voor een betere planeet, met kleinere en grotere maatregelen:

Zo werden op ons kantoor alle plastic flessen vervangen door glazen flessen en waterverdelers, werden LED-lampen opgehangen, werd printen ontmoedigd en werd voedselverspilling tegengegaan. Tevens werd een onderhoudsplan opgesteld voor de goede werking en behoud van spullen en werden meer groene planten weggezet.  

Telewerk – natuurlijk ook ingegeven door de Covid-19-pandemie – werd een onderdeel van onze werkingssfeer, met goede ICT-uitrusting voor digitale vergaderingen en broadcasting. Bovendien heeft het Secretariaat-Generaal, in het kader van zijn voortdurende communicatie en digitale transformatie, op eigen initiatief papier uit zijn werkprocessen verwijderd, en zijn alle brochures nu beschikbaar op de website (rubriek publicaties).  Daarnaast werd onder andere ons verwarmingssysteem geüpgraded.

En recent werden wel 62 zonnepanelen op het dak geplaatst van het Huis van de Benelux. Een mooie bron van energie; zowel in de vorm van stroom als groene motivator! Daar werd op 14 juli jl. nog een elektrische laadpaal aan toegevoegd in de garage. Wij blijven goed bereikbaar met het openbaar vervoer of de fiets, maar elektrische auto’s kunnen nu opladen bij ons in Huis.

Samen met onze lidstaten zullen wij ons blijven inzetten voor de klimaat- duurzaamheidsdoelstellingen, maar wij zullen zeker ook intern blijven zoeken naar manieren waarop wij ons steentje kunnen bijdragen.