Info Burgers » Nieuws » Het Benelux Strategisch overleg Politie heeft de laatste ontwikkelingen van de samenwerking besproken.

Het Benelux Strategisch overleg Politie heeft de laatste ontwikkelingen van de samenwerking besproken.

10 jun. 2022

Het Benelux Strategisch overleg Politie heeft op 10 juni bij het Benelux Secretariaat-Generaal vergaderd; het was de eerste fysieke bijeenkomst sinds de coronacrisis en alle deelnemers waren hierover verheugd. De vergadering werd voorgezeten door Philippe Schrantz, directeur-generaal van de groothertogelijke politie van Luxemburg, en bestond verder uit Gerda van Leeuwen, Benelux-portefeuillehouder van de Nederlandse politie, Peter De Buysscher, directeur CGI van de Belgische federale politie, –  als vertegenwoordiger van commissaris-generaal Marc De Mesmaeker, die verhinderd was – en Frans Weekers, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux. 

Allereerst werd een update gegeven van de relevante nieuwe ontwikkelingen in de drie landen op politieel gebied, waarbij bijzondere aandacht werd besteed aan de gevolgen van de Oekraïnecrisis. 

Nadat de stand van zaken met betrekking tot de aanstaande implementatie van het nieuwe Benelux-Politieverdrag werd besproken, werd in de vergadering de balans opgemaakt van de operationele politiesamenwerking tussen de Benelux-partners. Er is onder meer gesproken over gezamenlijke opleidingscycli, het Benelux-netwerk van verbindingsofficieren met de eerstdaagse opening van een post in Colombia, oplossingen voor grensoverschrijdende telecommunicatie, de invoering van een nieuwe werkmethode tussen de meldkamers bij grensoverschrijdende achtervolgingen of grensoverschrijdende incidenten, en de totstandbrenging van versterkte samenwerking bij de bestrijding van cybercriminaliteit. 

Om de toekomstige inzet van grensoverschrijdende eenheden bij grootschalige politieoperaties of geplande grootschalige evenementen te vergemakkelijken en efficiënter te maken, is tijdens het strategisch overleg bovendien een formulier voor bijstand en samenwerking tussen de Benelux-partners vastgesteld. Dit wordt aangevuld met een gedetailleerde procedure voor gezamenlijk optreden, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende achtergronden en werkwijzen. 

Ten slotte was het strategisch overleg voorstander van een nieuw initiatief waarbij, op Benelux-niveau, de verschillende diensten worden betrokken die belast zijn met het toezicht op de snelwegen in België, Nederland en Luxemburg.