Info Burgers » Nieuws » Het Budapest Platform bespreekt grensoverschrijdende samenwerking

Het Budapest Platform bespreekt grensoverschrijdende samenwerking

02 jul. 2013

Op dinsdag 2 juli kwam het Budapest Platform bijeen op het Secretariaat Generaal van de Benelux Unie. Dit voor een seminar over het belang van de verschillende bestuursniveaus  (lokaal, regionaal, centraal) bij grensoverschrijdende samenwerking.

De "Mission Opérationelle Transfrontalière (MOT)", de "Central European Service for Cross-Border Initiatives (CESCI)", het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Working Communities "Galicia/Norte Portugal" en "Norte Portugal/Castilla y Léon" zijn de huidige leden van dit Budapest Platform. Doel ervan is tussen de betrokkenen kennis uit te wisselen, netwerken te creëren en best-practices te delen rond grensoverschrijdende onderwerpen.

De adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, Luc Willems, stelde de Benelux-samenwerking voor en benadrukte de rol als laboratorium voor Europese integratie. De verschillende sprekers gingen tijdens het seminar dieper in op de rol en mogelijkheden van de verschillende bestuursniveaus in de samenwerking over de grens heen. Dit om een integrale benadering  te stimuleren bij het oplossen van knelpunten in de grensgebieden en het ondernemen van gezamenlijke acties. Ook de ondersteuning vanuit Europese Fondsen kwam aan bod.