Info Burgers » Nieuws » Het houden van een workshop over het thema energie

Crisisbeheer, Veiligheid

Het houden van een workshop over het thema energie

01 jun. 2023

In het kader van crisisbeheersing organiseerde het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux op 31 mei en 1 juni een workshop over energie in Den Haag. De workshop, die werd bijgewoond door de adjunct-secretaris-generaal, de heer Tilemans, bracht deskundigen op het gebied van crisisbeheersing van verschillende departementen uit de Benelux, Estland en Hongarije samen.

De bijeenkomst bestond uit twee delen: het eerste deel was gewijd aan algemene presentaties waarin de context van de workshop werd geschetst, en het tweede deel stelde de deelnemers in staat om effectiever met elkaar te communiceren door middel van rondetafelgesprekken. De nadruk lag op nationale en regionale crisisstructuren, risico- en crisiscommunicatie, de effecten van energie op vitale infrastructuren en crisisparaatheid in de context van de winter (gas- en elektriciteitsvoorraden).

Uit de discussies kwamen een aantal tendensen naar voren, die zullen worden gepresenteerd op de volgende bijeenkomst van het Europese netwerk van directeuren-generaal in Stockholm.

De workshop werd afgesloten met een dilemmaspel en een bezoek aan het Nederlandse crisiscentrum.

Adjunct-secretaris-generaal, Michel-Etienne Tillemans