Info Burgers » Nieuws » “Het meerjarige werkprogramma benadrukt de verankering van de Benelux Unie in Europa”

“Het meerjarige werkprogramma benadrukt de verankering van de Benelux Unie in Europa”

15 mrt. 2013

De minister van Buitenlandse Zaken Jean Asselborn spreekt het Benelux-parlement toe   Volgens de vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken van Luxemburg, Jean Asselborn, "benadrukt het meerjarig werkprogramma 2013-2016 de verankering van de Benelux Unie in Europa en weerspiegelt het de wens van de drie regeringen van de Benelux om samen een motorrol te willen blijven spelen in de Europese integratie". Hij drong aan op dit onderwerp tijdens de plenaire zitting van het Benelux-parlement, waar hij sprak over de meerwaarde van de Benelux-samenwerking.

De minister herinnerde eraan dat dit programma het resultaat is van een uitgebreide publieke consultatie uitgevoerd door het Secretariaat-Generaal van de Benelux, waarvan hij het personeel bedankte, en zei dat deze instelling een belangrijke rol speelt bij de coördinatie van de activiteiten tussen het Benelux-Parlement en het Comité van Ministers.

Volgens de Luxemburgse minister is het meerjarenprogramma, dat zeven beleidsvelden omvat, "een strategisch document dat zicht concreet vertaalt in jaarplannen" waarvan dat van 2013 zal worden uitgevoerd onder Luxemburgs voorzitterschap. Voor hem is het verder ook belangrijk om "realistisch en pragmatisch te zijn in onze doelen, terwijl we flexibel blijven en open staan ​​voor nieuwe uitdagingen."

Verder wil de minister de grensoverschrijdende samenwerking nog doeltreffender maken, waarvoor de Benelux het ideale kader is "het Benelux-overleg geniet van de ervaring van de landen die er deel van uitmaken in hun respectievelijke grensregio's : wat Nederland doet in haar grensregio's voedt het debat alsook de ervaring van Luxemburg met Lotharingen of Saarland ", aldus Jean Asselborn.

Om het belang van samenwerking tussen de Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen te onderstrepen, heeft de Luxemburgse minister het initiatief genomen om mevrouw Hannelore Kraft, minister-president van Noordrijn- Westfalen, in april uit te nodigen om samen met de drie ministers van Buitenlandse Zaken te praten over de intensivering van de samenwerking.

Tot slot, lichtte de minister van Buitenlandse Zaken de belangrijkste dossiers toe van 2013 voor Luxemburg zoals een nauwe samenwerking over de omzetting van EU-richtlijnen, de samenwerking op het vlak van energie en de totstandbrenging van een gemeenschappelijke telecomgebied. Dit laatste is volgens Jean Asselborn een typisch project binnen het kader van  de Benelux-Unie als laboratorium van Europa. "We hebben hier de kans om als voorbeeld te dienen door een rol van katalysator te spelen voor de ontwikkeling van een telecombeleid en telecommunicatiemarkt in de Europese Unie. We weten dat het niet gemakkelijk zal zijn, maar we willen deze kans grijpen. "