Info Burgers » Nieuws » Het Nederlandse Benelux-voorzitterschap presenteert zijn prioriteiten aan Luxemburg

Het Nederlandse Benelux-voorzitterschap presenteert zijn prioriteiten aan Luxemburg

15 mrt. 2017

In het kader van het Nederlandse voorzitterschap van het Benelux Comité van Ministers had het Luxemburgse Ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken het Nederlandse voorzitterschap uitgenodigd zijn prioriteiten te presenteren in aanwezigheid van de in Luxemburg geaccrediteerde diplomaten, de Vertegenwoordiging van de EU en vertegenwoordigers van de Europese instellingen in Luxemburg zowel als van vertegenwoordigers van de Luxemburgse Ministeries. De heer Alain de Muyser, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, nam eveneens aan deze ontmoeting deel. 

De ambassadeur van Nederland in Luxemburg, Z.E. de heer Peter Kok, heeft de twee prioriteiten van het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux toegelicht. Daarbij ligt de focus op het creëren van een duurzame economische regio en op de zekerheid en veiligheid van de grenzen.  Wat het creëren van een duurzame economische regio betreft is Nederland van mening dat de Benelux een enorm economisch potentieel heeft dat ook als motor zou kunnen dienen voor de arbeidsmarkt. Nederland wenst de inspanningen van de Benelux in dat verband te intensiveren. Daartoe heeft het Nederlandse voorzitterschap zich voorgenomen zijn inspanningen in vervoer en logistiek in te bedden in het kader van de circulaire economie.  Gelet op de bescherming en de veiligheid van de grenzen heeft het Nederlandse voorzitterschap zich voorgenomen de samenwerking tussen de politiediensten te versterken en de inspanningen op het gebied van crisisbeheersing, uitgaand van het reeds bestaande kader, meer op elkaar af te stemmen. 

Ambassadeur Kok heeft ook gewezen op de inspanningen van het Nederlandse voorzitterschap om de implementatie van de Europese regelgeving te verbeteren. Het Nederlandse voorzitterschap zal hierover een seminar in 2017 organiseren. Ten slotte heeft ambassadeur Kok opgemerkt dat het Nederlandse voorzitterschap meer aandacht zal besteden aan nucleaire inspecties en ernaar zal streven de opzet ervan te verbeteren.