Info Burgers » Nieuws » Het netwerk van directeuren-generaal van Europese crisiscentra is virtueel bijeengekomen om de crisis in Oekraïne te bespreken.

Het netwerk van directeuren-generaal van Europese crisiscentra is virtueel bijeengekomen om de crisis in Oekraïne te bespreken.

29 mrt. 2022

Deze bijeenkomst was een gelegenheid om de uitdagingen te bespreken en de eerste lessen te trekken uit deze crisis. De verschillende aanwezige landen worden inderdaad met zeer vergelijkbare problemen geconfronteerd, met name bij de aanpak van de stroom van mensen die op de vlucht zijn, maar ook bij het beheer van hun integratie. 

Het hele netwerk is zich bewust van de noodzaak van gecoördineerde werkzaamheden met onder meer NGO's en privé-initiatieven, maar ook van het belang van open communicatie met de bevolking. Zij willen graag van elkaar leren om de dialoog met de Oekraïense vluchtelingen te versterken. Tijdens de bijeenkomst werden ook onderwerpen in verband met cyberveiligheid en desinformatie besproken. 

Het netwerk heeft onderstreept dat samenwerking tussen de EU en de nationale crisisstructuren van essentieel belang is. De verschillende aanwezige directeuren-generaal waren dan ook ingenomen met de activering van het Europees crisismechanisme (IPCR) in de context van de situatie in Oekraïne. Zij beloofden te zullen blijven samenwerken om dit mechanisme te versterken en aldus de Europese veerkracht te vergroten. 

De recente crisis zijn van steeds complexer en grensoverschrijdender  karakter, zoals het geval was met de Covid-19-pandemie. Het belang van een doeltreffende multidisciplinaire en sectoroverschrijdende samenwerking is nu dan ook onvermijdelijk. Ook al vereisen de eerste fasen van crises nog specifieke coördinatie, toch heeft het netwerk van directeuren-generaal van Europese crisiscentra het al mogelijk gemaakt de paraatheid voor toekomstige crisissituaties aanzienlijk te verbeteren.  

Aan het eind van de vergadering verklaarde de secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, dat het Benelux-secretariaat de totstandbrenging en ondersteuning van dit netwerk zal blijven steunen.  

Op 28 april komen de Europese directeuren-generaal in Brussel bijeen om hun gezamenlijke beraad over de crisissituatie in Oekraïne voort te zetten, de samenwerking van het netwerk te versterken en de banden met de Europese structuren aan te halen.