Info Burgers » Nieuws » Het Pentalateraal Energieforum kijkt naar de toekomst van de waterstofkwaliteit

Benelux, Energie, Klimaat, Pentalateraal Energieforum

Het Pentalateraal Energieforum kijkt naar de toekomst van de waterstofkwaliteit

20 mrt. 2024

Landen in Noordwest-Europa implementeren vandaag waterstofstrategieën en leggen grensoverschrijdende waterstofpijpleidingen aan of bouwen ze om. Ook de EU heeft het onderwerp opgepakt en nam onlangs een wetgevingspakket aan voor het marktontwerp in gas en waterstof. Daarbij is de kwaliteit van waterstof nu het cruciale onderwerp.  Marktpartijen en netwerkbeheerders hebben immers duidelijkheid nodig over welke zuiverheidsgraden beschikbaar zullen zijn in de groeiende waterstofmarkt. Het Pentalateral Energy Forum organiseerde daarom op 20 maart een workshop over de kwaliteit van waterstof.

De workshop werd bijgewoond door waterstofdeskundigen uit 7 landen (BE-NL-LU-FR-DE-AT-CH), vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de industrie, waterstofnetwerkbeheerders, energieregulatoren en normalisatieverenigingen. De bijeenkomst richtte zich op het uitwisselen van informatie over lopende activiteiten en de stand van zaken op Europees en nationaal niveau met betrekking tot de kwaliteit van waterstof. De experten identificeerden uitdagingen met betrekking tot de kwaliteiten van waterstof die beschikbaar zijn aan de aanbodzijde, en die vereist zijn aan de vraagzijde. Ook de technische specificaties in het transmissiesysteem kwamen aan bod. Tenslotte is er duidelijkheid nodig over de waterstofkwaliteit voor het planningsproces van het netwerk.

De deelnemers kwamen tot de conclusie dat de ontwikkeling van gemeenschappelijke regels voor de interne markt en voor de grensoverschrijdende stromen op Europees niveau noodzakelijk zijn, waarbij de Europese Commissie en de lidstaten betrokken moeten zijn.