Info Burgers » Nieuws » Het verhogen van energie-efficiëntie in bestaande gebouwen op de Benelux-agenda

Het verhogen van energie-efficiëntie in bestaande gebouwen op de Benelux-agenda

13 aug. 2014

Sinds de ondertekening van het Memorandum of Understanding (MoU) in oktober 2013, zijn de ondertekende partijen van de Benelux en Noordrijn-Westfalen (steden of gemeenten en centrale overheden) hiermee volop aan de slag.

Éen van de cruciale punten van het MoU heeft te maken met het opstellen van een verspreidingsinstrument van goede praktijken. Het biedt een overzicht Tal van innovatieve projecten of beleidslijnen die er allemaal op gericht zijn het energetische renovatietempo in de gebouwde omgeving op te voerenalsook de hyperlinks (onder de titels) om nadere informatie op te zoeken.

 Verder is, in het kader van de toepassing van het MoU, het project REENOVATE  begin juni in het kader van de projectoproep « Horizon 2020 » van de Europes Commissie ingediend. De partners van het Urbiscoop-samenwerkingsverband die aan dit project deelnemen zijn: Den Haag, Antwerpen, Aken en het Benelux Secretariaat-Generaal. Dit project wil belemmeringen op de renovatiemarkt wegwerken  om zo actie op het terrein aanzienlijk te stimuleren.

 

Meer informatie